Google překladač: English Deutsch

ProfiMessage je nový výkonný systém společnosti Delphin, který slouží pro sběr dat, kontrolu a řízení průmyslových přístrojů a také pro řízení dat v továrnách a testovacích stanicích. ProfiMessage je modulární systém, který může obsahovat rozhraní typu master nebo slave a samozřejmě také široký rozsah I/O modulů. Zařízení slouží zéjména pro kontrolu a řízení dat v průmyslových aplikacích, laboratorní sběr dat a testovací stanice v oblasti automatizace strojů a přístrojů.

K zařízení ProfiMessage lze připojit různé typy zařízení a přídavné flexibilní I/O moduly. Implementovaná podpora průmyslových sběrnic Profibus-DP, Modbus nebo CAN-bus zajišťuje kompatibilitu s různými typy řídících systémů a tedy možnost předávání dat jednotlivých částí celého systému.

Analogová a digitální data z různých senzorů mohou být současně ukládána na nezávislou paměť o velikosti 16 GB, což umožňuje následnou analýzu a vyhodnocení dat. Uložená data lze z paměti vyčíst pomocí rozhraní USB nebo Ethernet.

Každý vstup a výstup je diferenciální, galvanicky oddělený a má vysokou přesnost. V závislosti na typu I/O modulu a jeho použití lze každý vstup nastavit k měření mV, mA, RTD nebo termočlánku. Zařízení ProfiMessage je také vybaveno digitálními vstupy, které mohou sloužit jako stav frekvenčních vstupů, nebo jako digitální/analogový výstup.

Snadno nastavitelný interní software umožňuje využít funkce jako např. řízení limitních hodnot, integrace nebo výpočty online. Těmito funkcemi je zajištěna efektivní práce se vstupně výstupními daty a lze tak zařízení použít pro řídící a záznamové systémy.