Google překladač: English Deutsch

Používání firemního služebního automobilu je dnes už běžná věc a týká se prakticky všech zaměstnanců firem bez ohledu na pracovní pozici. Naproti tomu je na firmy kladen čím dál větší tlak z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).
Díky médiím pravděpodobně nikomu neunikla informace, že od 1.7.2006 začíná platit novela zákona o provozu na pozemních komunikacích, která přináší zásadní změny po několika letech

195_9576.jpg

relativního klidu. O novém bodovém systému jsme toho slyšeli už dost, ale důležité změny nastaly i v samotných předpisech a jednotlivých ustanovení zákona. V rámci BOZP je zaměstnavatel povinen proškolit své zaměstnance pro případ používání služebního vozidla, tedy proškolit všechny zaměstnance z pravidel silničního provozu. Proškolením v současné době ve vztahu k novému zákonu musí dle mého názoru projít všechny společnosti. Každý zaměstnavatel by měl aktivně přistoupit k proškolení nových pravidel provozu.

Patřičné neproškolení zaměstnanců může znamenat pro zaměstnavatele vážná rizika a společnosti by neměly tuto problematiku podceňovat. Hrozí totiž jednak velké pokuty ze strany kontrolních orgánů BOZP, možný pracovněprávní konflikt se zaměstnancem, který nebyl proškolen a v neposlední řadě finanční škoda v podobě neproplaceného plnění od pojišťovny i v případě uzavřené havarijní pojistky. Z praxe totiž právě pojišťovny v případě nehody vyžadují potvrzení o proškolení řidiče vozidla.

Vhodnou formu jak relativně jednoduše, rychle a dostupně proškolit zaměstnance i ostatní řidiče nabízí školicí e-learningový systém mailem.cz (Electronic Learning Center). Prostřednictvím tohoto portálu jednoduše proškolíte své zaměstnance. Jednoduchost spočívá v tom, že jednotlivé lekce školení jsou zasílány emailem společně s testy. K absolvování školení tedy stačí emailová schránka a připojení k internetu.
Připravena je samozřejmě aktuální verze školení řidičů referentských vozidel, která byla vytvořena v rámci novely zákona.

Více informací nejen o tomto školení najdete na webových stránkách projektu www.mailem.cz.