Google překladač: English Deutsch

ESA (Evropská kosmická agentura - dále jen ESA z anglického European Space Agency - mezinárodní mezivládní organizace pro rozvoj kosmického výzkumu a kosmických technologií) získala projekt Evropské komise na vypsání veřejné soutěže na návrhy vědeckých experimentů a výzkumů prováděných na palubě Mezinárodní kosmické stanice ISS. Projekt s názvem The International Space Station: a Unique Research Infrastructure (SURE) je zvlášť určen pro návrhy vědeckých a výzkumných pracovníků z nových členských států EU, Rumunska a Bulharska.

clip_image002_1.jpg

Je to poprvé, kdy se řešitelům z akademických a rezortních ústavů, vysokých škol i z malých a středních podniků v naší zemi otevírá příležitost se stát vedoucím řešitelského týmu pro experiment na palubě mazinárodní kosmické stanice ISS.

Experimenty lze navrhovat ze všech obvyklých oblastí fyzikálních věd a věd o životě, které mají zastoupení na ISS, jako je
- fyziologie člověka
- biologie
- materiálové vědy
- fyzika kontinua, fázových změn a spalování
- obecná fyzika
- planetární výzkum.

Stejně tak lze navrhovat i projekty z nových výzkumných oblastí, například nanotechnologie, kvantová fyzika, systémy výměny tepla a kapalin, zdraví nebo potravinová výživa.

Projekt SURE získal financování z 6. Rámcového programu výzkumu a technického rozvoje EU na dobu čtyř let. Jeho prostřednictvím se nabízí unikátní příležitost k přednostnímu využívání mezinárodní stanice ISS uživatelům z nových členských zemí EU i dvou kandidátských zemí. Současně se tak i prohlubuje spolupráce mezi ESA a členskými zeměmi EU.

Oficiální vyhlášení veřejné soutěže na podávání návrhů do projektu SURE spolu s potřebnými podrobnostmi se očekává v polovině listopadu. Česká kosmická kancelář je pro tento projekt kontaktním místem a bude průběžně zveřejňovat další informace na svých webových stránkách. Na adrese ČKK je možné i získat případné další doplňující informace.
http://www.czechspace.cz