Google překladač: English Deutsch

Prezident Václav Klaus podepsal 13. 5. 2010 novelu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, často označovaného zkratkou ZEK. Zákon o elektronických komunikacích řeší mimo jiné i využívání prostředků radiokomunikačního účtu, spravovaného Českým telekomunikačním úřadem, pro potřeby procesu digitalizace zemského televizního vysílání.

Cílem předložené novely je vedle narovnání některých výkladově sporných částí zákona o elektronických komunikacích a úpravy některých procesních i hmotně právních otázek v oblasti správního trestání rovněž řešení problematiky správy rádiového spektra, univerzálních služeb v elektronických komunikacích a přednostního spojení. Na přípravě novely intenzivně pracovali i odborníci z Národní koordinační skupiny pro digitální vysílání v ČR (NKS).
„Schválení novely ZEKu je velice pozitivní zpráva pro probíhající proces digitalizace televizního vysílání,“ komentoval schválení novely Zdeněk Duspiva, předseda NKS. „Novela po poměrně dlouhých přípravách a jednáních umožní probíhající proces digitalizace a vypínání analogového televizního signálu úspěšně dokončit a případně na něj navázat dalším rozvojem v této oblasti, ať už se jedná o aplikaci standardu DVB-T 2, služby t-governmentu, vysílání ve vysokém rozlišení HDTV či využití případných dalších perspektivních technologií. Současně zákon výrazně zjednoduší správu kmitočtů, zejména s ohledem na jejich další možné využití. Inovovaný legislativní rámec také umožňuje pokročit s právě probíhající veřejnou diskuzí k tezím navrhované státní koncepce pro oblast telekomunikací „Digitální Česko“, kterou připravilo Ministerstvo obchodu a průmyslu,“ dodává Duspiva.