Google překladač: English Deutsch

Platové přepravní obaly (bedny) mají v oblasti snižování ozónové vrstvy o 87 % vyšší dopad na životní prostředí, než krabice z vlnité lepenky. To je závěr studie odborníků z Polytechnické univerzity ve Valencii, který potvrdila souhlasně také Autonomní univerzita v Barceloně. Vědci zkoumali oba materiály v rámci přepravy ovoce a zeleniny na delší vzdálenosti a zároveň analyzovali celý životní cyklus

lepenka-mat.jpg

srovnávaných materiálů a z nich vyrobených obalů.
Podle uvedených španělských univerzit mají krabice z vlnité lepenky výrazně nižší dopad na životní prostředí než jejich plastové protějšky . Za hlavní výhodu vlnitých lepenek je přitom považován jejich úzký vztah ke strategicky speciálně vysazovaným plantážím stromů, z nichž pochází dřevo pro výrobu papíru, jež je základní surovinou pro produkci vlnité lepenky. Stromy přitom při svém růstu pohlcují CO 2 , a tak snižují množství tohoto plynu v atmosféře.
Výroba obalu (krabice) pro přepravu (transport) ovoce a zeleniny z vlnité lepenky je oproti plastu o 13 % levnější. Náklady spojené s dopravou jsou také ve všech případech nižší u vlnité lepenky. Cenový rozdíl mezi plastem a lepenkou se pak může ještě zvýšit, pokud je krabice přímo prodána koncovému distributorovi (plastové krabice však mohou být naopak vráceny zpět pro účely dalšího použití, drahá a zatěžující prostředí však je právě zpětná přeprava k opětovnému použití).
Jako příklad sledovaného porovnávaného a hodnoceného produktu byly vybrány bedny na přepravu rajčat z Almerie ve Španělsku do Hamburgu v Německu.
Nejdůležitější výsledky studie dokazují, že ekologický vliv jednorázových lepenkových krabic je nižší než u opakovaně používaných plastových beden, a to v šesti kritériích z deseti, které byly podrobeny analýze v rámci všech zvažovaných možností (klimatické změny, využití půdy, ekotoxicita, úbytek ozónové vrstvy, radiace a prvky organické respirace). V úvahu přitom byla brána i hypotéza až o 100 násobné rotaci skládacích plastových beden. V kategorii vlivu na snižování ozónové vrstvy přitom vykazují bedny z plastu až o 87 % vyšší dopad na životní prostředí. Nejpozoruhodnější rozdíl však je
v kategorii klimatické změny, kde krabice z vlnité lepenky vykazují negativní přínos, tedy v podstatě tento dopad snižují. Příčinou je právě již zmíněné snižování CO 2 prostřednictvím stromů, které musí být vysazovány k zajištění produkce dřeva na výrobu vláknin, a následně papírů a kartonů na výrobu vlnité lepenky.
Pozitivně byla tato práce přijata také v České republice, a to především na Chemicko-technologické fakultě v Pardubicích u prof. Miloslava Milichovského.
Detailnější informace o studii může zprostředkovat také Svaz výrobců vlnitých lepenek, jehož cílem je zvýšení prestiže oboru a zlepšení informovanosti široké veřejnosti o problematice obalů z vlnité lepenky, vč. ekologické otázky. Svaz aktivně spolupracuje s mezinárodní organizací FEFCO, která se, mimo jiné, zabývá důkladným sledováním trhu s obaly v celém světě. Svaz vznikl v roce 2000 a jeho členy je pět největších výrobců obalů z vlnité lepenky v ČR.
Autor: Ing. Václav Matys