Google překladač: English Deutsch
s mechanizmem pro vyrovnávání vůle

Šroubové zvedáky pro manipulaci s břemeny se používají v mnoha odvětvích. Pokud však během operačního cyklu dochází ke změně směru zatížení vlivem alternace mezi tlakovým a tahovým namáháním a zároveň je nutné zajistit přesné polohování, je třeba použít speciální typ šroubového zvedáku. Pro tyto případy je vhodné použít šroubové zvedáky s mechanizmem pro vyrovnávání vůle. Tento typ zvedáku je schopen redukovat axiální vůli mezi vodicím šroubem a lichoběžníkovým závitem u převodu na nejnutnější minimum.

Axiální vůli u standardních šroubových zvedáků tvoří "mezera" nebo "vůle" mezi boky závitu vodícího šroubu a vnitřním závitem matice šnekové převodovky. Tato "mezera" nebo "vůle" je zde nejenom kvůli výrobní toleranci, ale protože je také nezbytné zajistit potřebnou vůli, aby při zatížení šroubového zvedáku nedocházelo k mechanickému uváznutí nebo zadření. Ve většině případů ke změně směru zatížení nedochází a nevzniká tedy žádná axiální vůle a nebo je odchylka způsobená axiální vůlí v daném případě zanedbatelná. V některých případech je však nutné zajistit, aby byla odchylka minimální případně neměnná, aby bylo možné dosáhnout přesného a opakovatelného polohování. Jedním z takových případů je polohování válců u rovnacích strojů pro výrobu trubek, tyčí nebo ocelových plechů.

Šroubové zvedáky s mechanizmem pro vyrovnávání vůle od společnosti Power Jacks lze použít pro snížení vůle na nezbytné minimum (obvykle 0,013 mm) nebo na jinou stabilní hodnotu. Zmenšení axiální vůle pod tuto hodnotu se obvykle nedoporučuje, protože by mohlo dojít k mechanickému zadření nebo k nadměrnému opotřebení. Za nějaký čas používání šroubového zvedáku se axiální vůle zvětší, neboť se vlivem běžného používání na převodu opotřebí závit vodícího šroubu. Jako kompenzaci lze použít právě mechanizmus pro vyrovnávání vůle od společnosti Power Jacks, který lze přenastavit tak, aby byla dosažena požadovaná neměnná odchylka. Aby bylo možné lépe identifikovat opotřebení, lze ke šroubovým zvedákům značky Power Jacks nainstalovat zařízení pro sledování opotřebení nebo existuje také možnost integrace elektronického čidla do systému pro řízení pohybu.

Společnost Power Jacks ve své továrně ve Fraserburghu vyrábí a vyvíjí šroubové zvedáky s mechanizmem pro vyrovnávání vůle již od roku 1960. Ať už se jedná o převodovky jednoduchých tvarů, krychlového tvaru nebo o převodovky se specificky upraveným designem, šroubové zvedáky jsou dodávány tak, aby vždy uspokojily nároky a potřeby klientů. K dispozici jsou modely s metrickým (mm/kN) i anglosaským (palec/tuna) měrným systémem a se standardními kapacitami od 5 kN do 1000 kN a od 0,25 tun do 100 tun.

Další informace o mechanizmu pro vyrovnávání vůle nebo 3D CAD katalogy či manuály k údržbě jsou dostupné zdarma na stránkách společnosti Power Jacks na www.powerjacks.com.

Informace o společnosti Power Jacks

Společnost Power Jacks Group je největším britským výrobcem šroubových zvedáků, lineárních pohonných systémů a spirálových kuželových převodů. Tato skupina zahrnuje společnosti Power Jacks, Neeter Drive, Precision Actuation Systems, Youngs Lifting a Fortune Engineering Ltd. Technická historie této skupiny sahá až do roku 1903 a její produkty a služby jsou dodávány zákazníkům po celém světě. Produktová řada společnosti Power Jacks zahrnuje šroubové zvedáky, elektrické lineární pohonné systémy, mechanické zvedáky, kuželové převody, válcové šrouby, redukční převody, hydraulické zvedáky, hydraulické válce, rumpály a rotační spojky. Produkty lze dodávat v samostatných nebo vícenásobných uspořádáních a vyrobené z materiálů odpovídajících jednotlivým aplikacím. Nabízejí se tak široké možnosti využití v různých průmyslových odvětvích, jako jsou například papírenský, sklářský, chemický, naftařský, potravinářský, textilní a jaderný průmysl, hliníkářství, ocelářství, automobilový a letecký průmysl, zdravotnictví, komunikace a rekreační aktivity. Produkty společnosti Power Jacks distribuuje v České republice a na Slovensku společnost Motorque Praha s.r.o.

www.powerjacks.com/Power-Jacks-Screw-Jacks.htm
www.motorque.cz
www.powerjacks.com