Google překladač: English Deutsch
TYP DetEx DP 70 DK

Detektor je cejchován na 20 % DMV (dolní mez výbuchu), umožňuje podle konfigurace detekovat jeden nebo dva různé plyny podle přání zákazníka, detektor lze cejchovat i na nižší koncentraci DMV u: zemního plynu, propan-butanu a dalších uhlovodíků a jiných oxidovatelných organických látek. Tlačítka 1 a 2 určují, pro jaký druh plynu nebo par je detektor cejchován. Stupnice deseti LED diod indikuje stupeň koncentrace plynu nebo stav napájecí baterie. Červená/zelená indikace FUNKCE (MĚŘENÍ) udává, zda je detektor připraven k měření. Indikace BAT (BATERIE) signalizuje pokles napětí akumulátoru. Zásuvka napájení umožňuje připojení nabíječky vnitřního akumulátoru nebo externího napájecího zdroje. Konektor pro připojení externího čidla pro měření na nepřístupných místech.

Kat-list-D091.jpg

Základní technický popis
Druh měřeného plynu je uveden na příslušném tlačítku a po jeho krátkém stisku dojde k zahájení měřicího cyklu v délce cca 10 sekund. Během prvních pěti sekund probíhá kompletní kontrola detektoru, kontrola a zahřátí snímacího čidla na pracovní teplotu, otestování všech výstupů. Pokud detektor ještě není připraven k měření, svítí červená LED dioda FUNKCE. Na počátku druhé pětisekundové části se rozsvítí zelená LED dioda FUNKCE a na stupnici KONCENTRACE je indikován stupeň koncentrace detekovaného plynu. Detektor automaticky během každého měření sám testuje stav akumulátoru, a pokud zjistí pokles napětí na kritickou mez, nerozsvítí zelenou diodu FUNKCE a veškerá měření tedy nejsou platná.
Pro případ dlouhodobých měření je možné připojit externí akumulátor s dostatečnou kapacitou – na objednávku u výrobce. Pro připojení slouží napájecí zásuvka v dolní části detektoru, která je určena i pro připojení nabíječky (možno objednat u výrobce). K detektoru je možné připojit i externí čidlo – také na objednávku u výrobce, a to do konektoru umístěného pod krytkou v horní části detektoru.
www.azd.cz