Google překladač: English Deutsch

Slovenská zváračská spoločnosť Vás pozýva na 14. Medzinárodný strojársky veĺtrh 2008, ktorý je svojim rozsahom najväčšou prezentáciou svojho druhu na Slovensku. Tohtoročný veľtrh sa koná v dňoch 20.-23. mája 2008 už tradične na výstavisku Agrokomplex v Nitre, ktoré jediné na Slovensku spĺňa všetky podmienky pre konanie takej náročnej prezentácie.

Organizátori si aj v tomto roku dali za cieľ uskutočniť reprezentatívne predstavenie strojárstva v celoeurópskom meradle, s dorazom na slovenskú produkciu. Súčasťou MSV je už tradične aj špecializovaný zváračský veľtrh EUROWELDING. Hlavným garantom a organizátorom zváračského veľtrhu je Slovenská zváračská spoločnosť pobočka Trnava. Členovia Slovenskej zváračskej spoločnosti na základe svojich poznatkov iniciovali vytvorenie špecializovanej výstavy práve v Nitre. Pre vznik veľtrhu boli rozhodujúce dva faktory. Prvý faktor bola dovtedajšia dobrá spolupráca s pracovníkmi výstaviska pri organizovaní monotematických výstav na tému zvárania v areáli Agrokomplexu a výborné podmienky na výstavu vrátane komplexného servisu. Druhým faktorom bola skúsenosť, že na špecializovanú výstavu neprídu všetci potenciálni partneri vystavovateľov, ale len úzko špecializovaní odborníci. Spoluorganizovanie s inými výstavami spolu s nosnou výstavou, ktorou je MSV, garantuje nadpriemernú návštevnosť, ktorá motivuje zase vystavovateľov k účasti a prezentácii špičkových produktov.