Google překladač: English Deutsch

Společnost Wienerberger cihlářský průmysl a. s. vyrábí jako první v České republice broušené cihly pro přesné zdění - systém POROTHERM CB. Systém broušených cihel POROTHERM CB představuje další výrazný krok vpřed ve vývoji pálených cihel z hlediska technologie zdění. Lze říci, že se jedná o "high-tech" mezi cihlami. Cihly POROTHERM CB mají ložné spáry zbroušené do roviny, což umožňuje vyzdívání na speciální maltu pro tenké spáry. Nejen díky tomu mají tyto cihly mnoho unikátních výhod.

Cihly POROTHERM CB se vyrábějí v zásadě stejným způsobem jako klasické cihly POROTHERM, ovšem s tím rozdílem, že se ložné spáry cihle po vysušení, případně vypálení, zbrousí do roviny na speciálním zařízení se dvěma navzájem rovnoběžnými brusnými kotouči. Takto upravené cihly mají stejnou výšku s odchylkou maximálně 1 mm a dvě navzájem rovnoběžné a dokonale rovné ložné plochy.
Speciální broušené cihly si našly svoje pevné místo i na stavbách v České Republice a jejich obliba neustálé vzrůstá. Společnost Wienerberger cihlářský průmysl je prvním výrobcem broušených cihel v ČR. Broušené cihly se vyrábějí od roku 2005 v nově postaveném závodě v Jezernici na Moravě.


Přednosti broušených cihel


- Zdivo z broušených cihel je až o 5,5 % ekonomicky výhodnější ve srovnání se zdivem z cihel z cihel POROTHERM P+D z důvodu menší pracnosti a nižší spotřebě malty.
- 25% úspora pracovního času je dosahována díky snadnému a rychlému nanášení malty pro tenkovrstvé zdění včetně rychlého ukládání přesných cihelných bloků.
- 83% úspora malty je způsobena snížením tloušťky ložné spáry z 12 mm u klasického zdění na 1 mm pro zdění z přesných cihelných bloků na tenkovrstvou zdící maltu
- Minimalizace vzniku prasklin v omítkách a v místech spár je zajištěna stejnorodým podkladem (cihlářský střep téměř beze spár) pro nanášení omítkových vstev
- Zvýšení tepelného odporu při zachování tloušťky zdiva
- Snížení technoligické vlhkosti ve zdivu
- Úspora při technickém vybavení staveniště (síla, míchačky, dopravníky, atd.)

- Tepelné mosty (viz podklad pro navrhování)
- Rozměry v modulovém systému.