Google překladač: English Deutsch

Jsou určeny pro dokončovací opracování kalených ocelí s tvrdostí 58 - 67HRC a litiny s tvrdostí 200-600HB. Čím vyšší je tvrdost oceli nebo litiny a čím vyšší je řezná rychlost, tím více se projeví rozdíl v životnosti nástrojů osazených polykrystaly KNB vůči nástrojům se slinutým karbidem. V některých případech je životnost ostří nástrojů s polykrystaly 7 - 10x vyšší než životnost ostří nástrojů s SK. Nože s polykrystaly

soustruznicky.jpg

KNB se nedoporučují na opracování ocelí, které nejsou tepelně zpracovány. Nástroje s polykrystaly typu Kompozit se zásadně používají na tuhých a přesných strojích, čímž se podstatně zvýší jejich životnost. Radiální a axiální házivost vřetene by neměla přesáhnout hodnoty 0,0036-0,008mm. Při nerespektování tohoto požadavku může dojít k předčasnému narušení řezné hrany nástroje a tím k jeho znehodnocení. Jako chladící kapaliny lze použít 5% roztok oleje ve vodě. Použitím chlazení v množství 5-10 l/min se zvýší životnost ostří a zlepší se jakost opracovávaného povrchu. Kritériem normálního opotřebení řezné hrany je opotřebení hřbetu nože, rovnající se 0,4mm. Po překročení této hranice se zvyšují řezné síly 2x a tepelné namáhání stroje, zhoršuje se jakost opracovávaného povrchu.

Pro nože s polykrystaly KNB typu Kompozit se doporučuje používat tyto geometrie ostří:
Úhel čela 0-10°
Úhel hřbetu 5-15°
Úhel nastavení 30-60°
Vedlejší úhel nastavení 15-20°
Radius špičky R0,2-0,6 mm
Geometrie ostří nožů má vliv na jakost povrchu a životnost ostří nože (tento vliv má spojitost s opracovávaným materiálem, podmínkami opracování a tuhostí stroje).

www.vtn.cz