Google překladač: English Deutsch

Procesní plynový chromatograf Sitrans CV společnosti Siemens, založený na nové mikrotechnologii, je schopen rychle a přesně určit výhřevnost zemního plynu. Nový chromatograf najde své uplatnění zejména v oblasti distribuce zemního plynu - například při monitorování plynovodu, přenosových či rozdělovacích stanic nebo při zkapalňování a opětovném zplyňování v LNG terminálech. Plynový chromatograf s robustním a proti výbuchu chráněným pouzdrem je kompaktní a lze jej nasadit v extrémních teplotních podmínkách od -20 do +55 °C. Sitrans CV lze umístit do bezprostřední blízkosti plynového potrubí, naměřená data tak jsou k dispozici za necelé tři minuty.

Sitrans-CV_300dpi.jpg

Nový chromatograf Sitrans CV poskytuje všechny důležité údaje o kvalitě zemního plynu a jeho specifických vlastnostech, jako jsou výhřevnost a hustota, které jsou vyžadovány v četných aplikacích v plynárenském průmyslu (zejména při přepravě plynu). Přesnost měření je přitom nezávislá na tlaku vzorku a okolní teplotě. Přístroj využívá miniaturizovaná čidla a přepínací ventily vyrobené technologií MEMS (micro-electro-mechanical systems). Díky tomu spotřebuje Sitrans CV jen minimální množství nosného plynu i napájecí energie a nepotřebuje ani další prostor pro analyzátor. Čidla vykazují vysokou linearitu, takže je nutný pouze jeden kalibrační plyn, což snižuje provozní náklady a rozšiřuje možnosti využití přístroje. Díky automatické optimalizaci měřicích parametrů při každé kalibraci, nabízí nový přístroj také vysokou spolehlivost.

Sitrans CV přesně stanoví chemické složení, horní a dolní mez výhřevnosti, wobbeho index a hustotu zemního plynu v souladu s ISO 6976. Měřenými složkami plynu jsou metan až nonan, dusík a oxid uhličitý. Díky internímu přepínání vzorkování lze měřit až čtyři proudy. Přesnost měření je vyšší než 0,1 % a opakovatelnost měření je větší než 0,01 %. Hranice prokazatelnosti pro pentan a vyšší uhlovodíky se nachází mezi 10 až 50 ppm.

Modulárně koncipovaný přístroj uživatelům nabízí snadnou a rychlou údržbu - všechny analytické prvky (včetně pece) jsou integrovány do jediného „analytického modulu“, který lze během pěti minut vyměnit způsobem plug & play. Celkový čas potřebný pro údržbu přístroje je tak snížen na půl hodiny. Výsledky měření se zobrazují na přehledném displeji. Software založený na platformě Windows se vyznačuje uživatelsky přátelskou obsluhou, jednoduchostí a přehledností. Heslem chráněný systém znemožňuje nepovolené přístupy k parametrům přístroje a výsledkům analýz. Provozní deník obsluze nabízí úplnou dokumentaci všech poplachů a zásahů.
http://www.siemens.cz