Google překladač: English Deutsch

Masarykova univerzita v pavilonu V prezentovala u příležitosti konání veletrhu „FINTECH 2006“ v Brně, univerzální plazmový zdroj pro povrchové úpravy například textilních materiálů, plastů, skla, papíru nebo keramiky. Novinkou je plazmová tryska, kterou lze tvarovat do podoby tužky, snadno držet v ruce a přesně směrovat na povrchy materiálu. „Velkou výhodou tohoto zařízení proti konkurenci je široké rozpětí

imagesMU.jpg

teplotních účinků na objekty – od pokojové teploty použitelné například na papír nebo plasty, až po vypalování keramiky při 1 600 až 1 800 °C“, říká výzkumný pracovník Katedry fyzikální elektroniky Přírodovědecké fakulty MU v Brně Miloš Klíma, který plazmovou tužku představoval na stánku v pavilonu V i na prezentacích v rámci FINTECH fóra. Vynález brněnské univerzity má široké využití. V oblasti povrchových úprav umožňuje především lokální modifikaci povrchu materiálu, konkrétně lze například zvýšit přilnavost krycích barev a lepidel, hydrofilitu (smáčivost) nebo naopak hydrofobitu (odolnost proti průsaku kapalin). Jiným využitím plazmové tužky je čištění povrchů a odstraňování koroze, leptání nebo nanášení ochranných nebo podkladových polymerních vrstev. „Máme připraven obchodní plán a veletrh FINTECH 2006 byl vlastně první akcí, kde náš patent byl představen široké veřejnosti. Na reakci trhu jsme sami zvědaví.
Komercionalizace produktů výzkumu a vývoje na školách zejména univerzitního typu je v prvopočátcích, takže plazmová tužka je vlastně první vlaštovka, která by měla pomocí tuto oblast otevřít“, vysvětlil Klíma. V rámci FINTECH fóra se na pódiu v pavilonu V od úterý do pátku představovalo osm vystavovatelů: Masarykova univerzita, Gamin s. r. o., Český Bio-chem s. r. o., Lottmann International Technology spol. s. r. o., Asociace českých zinkoven, Wiegel ČR žárové zinkování, WISTA s. r. o. a Chemolak a. s.

Autor: Ing. Václav Matys