Google překladač: English Deutsch

PETROLsummit je určen pro odborníky a také odbornou veřejnost, která se zajímá o oblast petrochemie a ropy. Trh s pohonnými hmotami sice vnímá veřejnost zejména prostřednictvím čerpacích stanic, ale ty jsou jen jakousi tváří této branže. Proto je pochopitelné, že velký díl summitu bude zaměřen na problematiku výroby, velkoobchodu a distribuce pohonných hmot. Summit nepochybně obohatí přítomnost odborníků z řad dalších příbuzných oborů například automobilového průmyslu a dopravy, ale také zástupců státní správy a odborných škol. Termín registrace pro firmy, jež se chtějí prezentovat, je stanoven na 1. září 2007. Pokud o účasti uvažujete, neodkládejte své rozhodnutí na poslední chvíli a přihlašte se neprodleně. Kapacita prezentačního prostoru je omezena. Organizátory až zaskočil živý zájem firem o prezentaci a okamžitá odezva následující hned po rozesílce přihlášek. Vše nasvědčuje tomu, že celý prostor expoziční části PETROLsummit 07 bude obsazen ještě před oficiální uzávěrkou.

petrol-summit-07.jpg

První ročník akce PETROLsummit 07, který proběhne v Praze v kongresovém centru hotelu Olympik, se bude konat 18. října 2007.