Google překladač: English Deutsch

Továrna, která dodávala ocelové konstrukce budov i obálky reaktorů pro české i slovenské jaderné elektrárny, se vrací na výsluní. Po roce se ukazuje jako velmi zdařilá akvizice moravskokrumlovského závodu do struktury PBS Třebíč. Velká část původních pracovních míst zůstala zachována,

krumlov03.jpg

společnost nabírá nové zaměstnance, obrat závodu se meziročně zvýšil o 30 % a kromě tradiční výroby ocelových konstrukcí bylo portfolio rozšířeno o malosériovou produkci s vyšší přidanou hodnotou. Díky obchodním vazbám a odborné základně třebíčské centrály dnes v Moravském Krumlově vyrábí také komponenty pro energetická zařízení a rozbíhají se další nové projekty.

PBS Třebíč odkoupila někdejší moravskokrumlovskou mostárnu k 1. lednu roku 2005 poté, co ji měla předchozích 5 měsíců v pronájmu. Management PBS zahájil hned od počátku radikální revitalizaci. Ing. Ladislav Houžva, generální ředitel PBS Třebíč, k tomu říká: „Životně důležité bylo co nejrychleji obnovit důvěru, navázat na původní obchodní vazby a vytvořit dostatečný objem nových příležitostí. V úvodu jsme se ale nevyhnuli ani nepříjemným momentům.“ Z původního počtu zaměstnanců se jich po převzetí uplatnilo 250, tedy přibližně tři čtvrtiny. Nově byl nastaven systém prémií a odměn s vazbou na tvorbu přidané hodnoty a zisk.
Výsledkem změn bylo především razantní snížení režijních nákladů až o jednu třetinu. Moravskokrumlovský závod si zachoval celou výrobní kapacitu. Parametry výkonů, nákladů a cen se tak srovnaly s konkurencí a tím se otevřela možnost uzavírání nových, ziskových kontraktů. Moravskokrumlovský závod loni exportoval za hranice České republiky více než 95% své výroby. Nejvýznamnějšími dodávkami roku 2005 byly konstrukce výrobních hal pro novou automobilku KIA na Slovensku, nosné konstrukce a pláště pro dva kotle na odpadní teplo ve Španělsku a nosná konstrukce kotle v Německu. Na přelomu roku 2005 a 2006 to pak byly dodávky technologických celků pro spalovnu odpadu v Moskvě a nosné konstrukce pro odsíření elektrárny na Mallorce.
„Po roce jsme zpátky přijali některé původní zaměstnance společnosti a za podpory Úřadu práce, magistrátu města a vedení mikroregionu hledáme další spolupracovníky,“ komentuje Ladislav Houžva a dodává: „Na základě optimistického výhledu kontraktace pro rok 2006 jsme k 1. 2. 2006 zvýšili mzdy a současně vytvořili dostupnější motivační systém.“
Spojení přineslo výhody i samotné PBS, která byla schopna zvýšit objem produkce pro své klíčové odběratele. Zajímavý výsledek přinesl i sjednocený nákup energií, materiálu a služeb. „Ověřili jsme si, že jsme schopni převzít společnost se zhruba dvousetmiliónovým obratem, což rozhodně nebyla předem vyhraná transakce,“ pokračuje Ladislav Houžva. „PBS Třebíč roste a rozvíjí se, a to je pro naši obchodní značku a partnery jednoznačně dobrá zpráva,“ uzavírá.

Strojírenská výroba v Moravském Krumlově má padesátiletou tradici a podílela se na prestižních projektech. Okresní průmyslový podnik, který byl založen 50. letech, převzaly od 60. let Hutní montáže Ostrava. Skutečný rozvoj nastal až v 70. a 80. letech v souvislosti s výstavbou nových atomových elektráren. Právě v Moravském Krumlově byly vyrobeny nejen budovy, ale později i obálky reaktorů všech atomových elektráren v ČR a na Slovensku. Akvizice HMO na konci 90. let se však projevily na rozkladu mateřské společnosti v Ostravě. Rozhodující část managementu moravskokrumlovské divize pak v letech 2001 a 2002 přešla do PBS Třebíč. Obě společnosti v té době ovládala imAGe Group, a.s. Ta následně odprodala HMO včetně moravskokrumlovské divize společnosti JET Investment. V srpnu roku 2004 Jet Investment kupuje i PBS Třebíč.
Další informace: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript