Google překladač: English Deutsch

Vědecký pokrok závisí nepřímo úměrně na počtu vydávaných vědeckých časopisů.