Google překladač: English Deutsch
T+T 3/2009

Z dôvodov stálej snahy znižovania nákladov vo výrobe, resp. údržbe, hľadajú sa všade vo svete a teda aj u nás také riešenia, ktoré by čo najviac znížili súvisiace výdavky. Často je dôležitá aj rýchlosť opravy, zákazník ráta odstávku na hodiny. Zariadenia sa pred opravami hriadeľov alebo uložení musia často zdemontovať, naložiť, odviesť do opravovne, po oprave zase naložiť, odviesť a ustaviť na miesto. Pri oprave uložení hlavnej prevodovky alebo oprave čapu veľkého mlyna, môžu tieto pridružené činnosti vyvolať nečakane vysoké finančné požiadavky a trvať aj celé týždne.

SLOVCEM spol. s r. o. ponúka už od roku 2000 rýchle a kvalitné riešenie, ktoré šetrí čas a peniaze. Diery a uloženia, často aj hriadele sa dajú opraviť bez demontáže, opravy sú vykonávané na mieste. Prácu vykonávajú certifikovaní pracovníci - technici na mieste, za pomoci prenosných zariadení a prípravkov spolu s využitím produktov odfirmy BELZONA®. Opravu je možné vykonať dvoma spôsobmi: 1. Do formy (forma môže byť vyrobená alebo sa na otlačenie využije existujúci „zdravý“ kus zariadenia). Presnosť takejto opravy je na stotiny milimetra. 2. Odfrézovaním pomocou prenosného zariadenia. Presnosť takejto opravy je na stotiny milimetra. Poškodený povrch, ktorý chceme opraviť, sa musí očistiť, zbrúsiť, zdrsniť resp. zfrézovať tak, aby bolo možné naň naniesť materiál BELZONA® 1111. Všeobecne všetky materiály BELZONA® 1111 nepodliehajú galvanickej korózii. Nanášanie sa uskutočňuje pri bežnej teplote, takže nevznikajú žiadne neskoršie vnútorné pnutia alebo deformácie. Po aplikácii materiálu BELZONA® 1111 sa tento upraví na požadovaný rozmer (presnosť na stotiny milimetra). Úplné mechanické zaťaženie je možné po vytvrdnutí pri 30 °C po 16 hodinách.

www.slovcem.sk