Google překladač: English Deutsch
T+T 10/2008

Ve dnech 7.–10. října 2008 se Vídeň opět proměnila v centrum průmyslu a technologií díky druhému ročníku polytechnického průmyslového mezinárodního veletrhu Vienna-tec, který pořádá Reed Exhibitions Messe Vien GmbH.

Vienna-tec je jednoznačně největším veletrhem svého druhu pro průmysl a produkční odvětví v Rakousku, hostil zhruba 700 vystavovatelů a 1 000 zastoupených firem z 23 zemí. Navíc nabývá postupně stále více na interregionálním významu v prostoru Střední a Východní Evropy (CEE). „Vienna-tec coby oborová platforma je důležitým impulsem pro lokalizaci průmyslu v Rakousku,“ jak hrdě zdůrazňuje Johann Jungreithmair, ředitel Reed Exhibitions.
Odborné publikum zde mohlo navštívit šest renomovaných odborných veletrhů na mezinárodní úrovni – Automation Austria (automatizace), Energy-tec (energie), IE – Industrieelektronik (elektronika), Intertool (nástroje a nářadí), Messtechnik (měřící a zkušební technika) a Schweißen/Join-Ex (svařování). Všechny čtyři veletržní haly areálu der Messe Wien, jakož i Mall (galerie spojující jednotlivé haly) a Congress Center byly plně obsazeny do posledního čtverečního centimetru, což organizátoři právem považují za velký úspěch. Vysoký zájem o výstavní plochu i rostoucí návštěvnost připisuje Jungreithmair reklamním kampaním v zahraničí, vybudování metra a vysoké úrovni celého veletrhu.
Jednou z otázek na tiskové konferenci pro české a slovenské novináře bylo zastínění veletrhů dnešním nejrozšířenějším médiem – internetem. Jak ale uvádí ředitel Redd Exhibitions, atmosféra veletrhu a možnost osobního kontaktu návštěvníka s vystavovatelem a samotným výrobkem je nenahraditelný, zatímco internet se stal vítaným doplňujícím faktorem v komunikaci a informovanosti.

Know – how v koncentrované míře
Celý veletrh byl bohatý na doprovodný program, ve kterém si každý mohl najít svou oblast působnosti. Uveďme například „Fórum údržba“, které se věnovalo pojmům: tvorba hodnot, trvalá optimalizace výkonnosti, řešení pro inspekci, údržbu a uvedení do provozu nebo profitabilní optimalizace technických zařízení. Zajímavá byla i návštěva „Education Mall“ – informačního místa pro vyučující v průmyslu. Svým atraktivním složením a interaktivními stánky poukazovala tato nabídka na široké spektrum možností školského i dalšího vzdělávání z oblasti průmyslu. Zvláštní pozornost byla věnována tématu „ženy v technických odvětvích“ v rámci akce „TechGirl – Day“. V programu veletrhu se nacházela také „Faktory Arena“. Pět známých výrobců z branže automatických zařízení se již po řadu let zabývá metodami, jak učinit průmyslové procesy pomocí moderních metod a produktů jednoduššími, jak snížit procento chyb a jak zvýšit kvalitu. Tyto firmy nabízejí své produkty na veletrhu a ukazují pomocí virtuálních prezentací řešení vypracovaná pro oblasti engineering, vizualizace, wireless, výroba, údržba a provoz.

Rámcový program CEE
Veletrh Vienna-tec má coby odborný veletrh význam nejen pro domácí průmysl, ale i pro celý region. S vědomím této skutečnosti naplánovali pořadatelé na každý den veletrhu pět společenských bloků: „CEE – Business Breakfast“, „Mezinárodní kooperační konference a poradenské dny“, „CEE – den odborného publika“ a v neposlední řadě „CEE – Kontaktforum“ a vlastní blok pro „EURASIA Region“.

Možnosti prezentace pro české firmy
Firmy z České republiky se mohly zúčastnit veletrhu VIENNA-TEC jako samostatní vystavovatelé. Čeští vystavovatelé, kteří se v EU prezentovali poprvé, získali speciální slevy.
Společnost Schwarz & Partner nabízela našim firmám možnost katalogové prezentace svých výrobků na společném stánku za velmi příznivých finančních podmínek.

I když se jednalo teprve o druhý ročník tohoto veletrhu, je viditelná výborná technická i organizační vyspělost našich rakouských sousedů. Nezbývá, než pořadatelům popřát mnoho úspěchů a těšit se, co přinese veletrh Vienna-tec v roce 2011.

www.vienna-tec.at
www.terminy.cz