Google překladač: English Deutsch
pomocník v krizi

Stejně jako jsme již téměř před 70 lety pomohli vyřešit poptávku amerických oceláren po kyslíku, pomůžeme i nyní Vašemu závodu výrazně snížit náklady na dodávky technických plynů a stlačeného vzduchu efektivními on-site dodávkami.

Air Products již od svého vzniku nabízí zákazníkům inovativní řešení v oblasti dodávek technických plynů a poskytovaných službách tak, aby co nejvíce naplnil jejich konkrétní individuální a specifické požadavky. Jako první na světě jsme na trh uvedli, a samozřejmě stále rozvíjíme, on-site koncept dodávek technických plynů, tj. výrobu přímo v místě jejich spotřeby, tedy přímo u zákazníka. Tento způsob dodávek umožnil, aby se zařízení na výrobu a dodávky plynů stala nedílnou součástí mnoha průmyslových celků, které tak mohou využívat mnoho výhod spojených s on-site konceptem. Zároveň Vám tím v dnešní komplikované době nabízíme nástroj jak účinně bojovat s krizí a to snižováním provozních nákladů.

Filozofie on-site
On-site dodávky technických plynů z PRISM® generátorů jsou efektivní alternativou ke konvenčním dodávkám, tj. dodávkám plynů v kapalném stavu nebo v tlakových lahvích. Investičně, energeticky a provozně náročný výrobní a distribuční proces konvenčních dodávek je přímo závislý na spotřebě elektrické energie a pohonných hmot. Jejich cenová nestabilita, spolu s dopravními vícenáklady (jako mýtné a ADR poplatek), se významně projevují v neustále rostoucích nákladech výrobních podniků za spotřebovávané technické plyny.

Podstatou on-site konceptu je výstavba výrobního zařízení přímo u zákazníka a následný dlouhodobý závazek dodávat zákazníkovi technické plyny. Výstavbou bezobslužných zařízení na pozemku zákazníka v bezprostřední blízkosti místa spotřeby odpadá náročný proces zkapalnění či plnění lahví a následná distribuce k zákazníkovi. Výrobní zařízení zůstává po dobu trvání smlouvy ve vlastnictví společnosti Air Products, která také přebírá odpovědnost nejen za prvotní optimální návrh zařízení, jeho následnou výstavbu, provoz, údržbu, ale především za spolehlivou a nákladově výhodnou dodávku plynů.

Air Products po dobu trvání kontraktu nese plnou zodpovědnost za dodávky plynů ve smluvně předepsaném množství a kvalitě, a to včetně zajištění záložního zdroje a zodpovědnosti za provozování výrobního zařízení, servis a údržbu, včetně náhradních dílů. On-site dodávky technických plynů jsou smluvně řešeny účtováním jednotkové ceny za odebrané množství plynu nebo platbou fixního měsíčního poplatku, který odpovídá rozsahu dodávky a délce kontraktu. Zákazník dále hradí pouze spotřebovanou elektrickou energii potřebnou pro provoz zařízení. Společnost Air Products tak financuje téměř celý projekt, čímž minimalizuje nutnost investic na straně zákazníka a nabízí tedy velmi rychlou návratnost případně vložených finančních prostředků.
Minimální požadavky na zákazníka představují poskytnutí vhodného místa pro stavbu zařízení, dodávky medií pro provoz zařízení a vyřízení jednoduchých legislativních požadavků. To vše s plnou podporou našich zkušených inženýrů.

Novinky

Díky již před několika lety úspěšně zavedenému systému Continuous Improvement v Air Products neustále pracujeme na vývoji a zavádění nových zařízení, technologií a služeb, včetně interních procedur tak, abychom mohli splňovat neustále se měnící požadavky zákazníků. Samozřejmě nezapomínáme na modernizaci stávajícího portfolia zařízení. Nejnovějšími plody tohoto přístupu je nová generace Prism®VSA generátoru pro dodávky kyslíku a zcela nový produkt vodíkový generátor Prism®PHG.

U zatím poslední generace Prism®VSA kyslíkových generátorů došlo k zásadní změně tvaru adsorpčních nádob, čímž jsme výrazně zlepšili distribuci vzduchu přes molekulové síto a tím došlo k významnému zvýšení energetické účinosti. Dalším úspěšným krokem byla globální standardizace a modularizace všech klíčových prvků, díky níž jsme snížili výrobní náklady a zkrátili dodací doby. Také jsme doplnili volné místo v kontinuitě modelových řad tak, že v současné době nabízíme kyslíkové VSA generátory o průtocích od 100 Nm3/hod do 3 500 Nm3/hod.

V oblasti dodávek vodíku jsme v loňském roce provedli úspěšnou akvizici předního výrobce vodíkových reformerů. Díky tomuto strategickému kroku jsme rozšířili naše portfolio nabízených generátorů i o generátory na výrobu vodíku, tzv. Prism®PHG. Jedná se o zařízení pracující na principu parního reformingu vyrábějící vodík o definované kvalitě a kvantitě ze zemního plynu. Vysoká účinnost výroby vodíku spolu s jednoduchou instalací kontejnerového řešení umožňuje nabízet ekonomicky zajímavé dodávky vodíku již od průtoku 50 Nm3/hod. Dříve technicky možné jen z elektrolýzy.

Rozumíme Vašim potřebám

Air Products se snaží zajistit svým zákazníkům bezpečnější, ekonomicky výhodnější a dlouhodobě spolehlivé dodávky technických plynů. Dodávky plynů z PRISM® generátorů jsou pro zákazníky nejen finančně výhodné, ale jsou i šetrné k životnímu prostředí. Naše generátory jsou instalovány v městských lokalitách stejně jako v odlehlých oblastech. Generátory jsou vybaveny moderním telemetrickým a kontrolním zařízením pro sledování a řízení jednotek ve vzdálených místech. To v kombinaci se službami našich inženýrů zajistí hladké fungování zařízení a spolehlivou dodávku plynů.

Týmy našich kvalifikovaných a zkušených inženýrů a pracovníci technické podpory Vám zajistí optimální dodávky plynů dle Vašich potřeb. Profesionální servis našim zákazníkům v oblasti on-site dodávek plynů zajišťujeme mj. též díky dlouholetým zkušenostem našich inženýrů a odborného personálu s provozem těchto zařízení.
Společnost Air Products získává od svých největších zákazníků každoročně mnoho ocenění za kvalitu, fungování a spolehlivost svých výrobků a služeb.

www.airproducts.cz

Kalendář akcí

<<  Červen 2024  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
       1  2
  3  4  5  6  7  8  9
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Nejnovější akce

Žádné následující události

Odběr novinek

Newsletter T+Tnews

Zobrazit archiv T+T news