Google překladač: English Deutsch
Mezinárodní ekologický veletrh WATENVI

Omlouváme se čtenářům časopisu T+T Technika a trh za špatně uvedené datum ekologického veletrhu WATENVI v Brně. Veletrh se koná ve dnech 26. do 28. května 2009. Chyba vznikla zveřejněním již neaktuální zprávy, za chybně uvedené datum se omlouváme.

S novým názvem – Mezinárodní vodohospodářský a ekologický veletrh WATENVI – vstupují už do patnáctého ročníku dva úzce související projekty orientované na vodní hospodářství a životní prostředí. Označení WATENVI vzniklo spojením slov watter a environment a skrývá se pod ním Mezinárodní vodohospodářská výstava Vodovody-Kanalizace, jejímž pořadatelem je Sdružení oboru vodovodů a kanalizací SOVAK a Mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí ENVIBRNO. Oba projekty se pod křídly a.s. Veletrhy Brno konají na brněnském výstavišti v termínu od 26. do 28. května 2009.

WATENVI patří k největším výstavním projektům ve střední a východní Evropě se zaměřením na vodní hospodářství, nakládání s odpady a ochranu všech složek životního prostředí. Zvýrazněnými tématy pro rok 2009 jsou obory „Vodohospodářství“, „Zpracování a využití odpadu“ a „Environmentální technologie“.

K vystavovatelům WATENVI patří firmy specializující se na čištění odpadních vod, dodavatelé vodovodních a kanalizačních potrubí, měřících a regulačních systémů nebo provozovatelé vodovodů a kanalizací. Významné zastoupení má také obor čerpací technika nebo protipovodňová opatření. Dalším spektrem prezentovaných enviromentálních technologií jsou zařízení pro zpracování a využití odpadu, související stavební a dodavatelská činnost včetně bezvýkopových technologií. V popředí zájmu stojí také čištění vzduchu a spalin společně s měřící a regulační technikou pro kontrolu životního prostředí.

V roce 2009 bude Brno místem setkání Vodních ředitelů společenství, které se může pochlubit unikátními ukázkami protipovodňových opatření ve speciálně upraveném bazénu.

Nezastupitelnou úlohu během těchto vysoce odborných veletržních projektů má odborný doprovodný program tradičně zaměřený především na legislativu a možnosti získání dotací z EU. V období 2007 až 2013 může ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí čerpat celkem pět miliard eur, z nichž jsou dvě miliardy určeny na vodohospodářské projekty.
Jde o příležitost jak pro podnikatele, tak pro obce, aby zvýšily kvalitu života obyvatel zajištěním dostatku kvalitní vody. ČR se v rámci přístupové smlouvy k EU zavázala, že odpadní voda z kanalizací všech měst a obcí s více než 2000 obyvateli bude do konce roku 2010 odpovídat evropským normám. Splnit tento závazek není lehké a pro většinu sídel by to bez finanční pomoci byl úkol neřešitelný. Odborníci budou také hovořit o stále aktuální otázce týkající se odpadů – od sběru až po jeho zpracování a využití.

Na obou výstavních akcích – VOD-KA a ENVIBRNO - se pravidelně prezentuje většina lídrů trhu z tuzemska i zahraničí. Do ochrany životního prostředí proudí stále větší finanční prostředky, důležitost takových investic si uvědomuje nejen Evropská unie, ale i jednotlivé společnosti. Tento trend se kladně projevuje i na veletržním projektu. Zatímco v případě zahraničních vystavovatelů se na něm prezentují většinou firmy z vyspělých zemí západní Evropy, například v roce 2008 veletrhy navštívili odborníci z 27 zemí čtyř kontinentů, a to zejména ze států, které ještě čekají významné investice do vodního hospodářství, vodní a odpadové infrastruktury a ochrany životního prostředí.