Google překladač: English Deutsch

V Budapešti proběhne 14.10.2008 technologická burza organizovaná při příležitosti mezinárodního veletrhu Ökotech 2008, veletrhu technologií ochrany životního prostředí. Burzy se účastní firmy, výzkumné ústavy, univerzity a orgány státní správy. Burza je zaměřena na technologie využívání obnovitelných zdrojů energie, zvláště pak na: solární a fotovoltaickou energii , energii biomasy, geotermální energii, energetické využití odpadu.

Při registraci na burzu máte možnost vložit svou nabídku/poptávku a sjednat schůzku s potenciálním obchodním partnerem. Burza probíhá formou takto předem domluvených dvoustranných jednání.
Účast na burze je zdarma!

Pokud se chcete zúčastnit, kontaktujte Ing. Ondřeje Šimka (Technologické centrum Akademie věd ČR, Praha) - nejpozději do 23.09.2008 na telefonu 234 006 164 nebo 608 231 659. Je potřeba se zaregistrovat a mít vytvořený svůj profil (nabídku/poptávku) v katalogu.