Google překladač: English Deutsch

Aquatron je vysoce ekonomický nekorozivní odmašťovací prostředek, je použitelný na všech vodě odolných površích, kde efektivně odmašťuje zaschlé olejové nánosy, řezné a obráběcí kapaliny apod. Zvláště vhodný je při přípravě povrchů před nanášením barev a laků. Je také bezpečný a účinný v oblasti výroby potravin. Na mastné a olejové nánosy působí jako emulgátor. Špína tímto procesem ztrácí vazbu s čištěným povrchem, vzniklé emulze se odstraní setřením nebo opláchnutím. Aquatron lze ředit vodou až 1:20 pro méně náročné aplikace. Biologická rozložitelnost: Aquatron je plně biodegradovatelný a neškodí životnímu prostředí.

xintex.jpg

 Aquatron lze používat na potravinářských zařízeních a rovněž tam, kde jsou potraviny skladovány, nebo připravovány. Poslední operací je oplach vodou. Aquatron může být kdykoliv používán v blízkosti otevřeného ohně, tam kde se jiskří a i u jiných zdrojů tepla.
Aquatron je vhodné na čištěné povrchy nanést nástřikem, nakropením, rozetřením nebo za použití tlakového nebo parního mycího zařízení. Účinnost Aquatronu při zahřátí na 80 °C stoupne až o 50 %. Lze tedy zvýšit poměr vody v pracovním roztoku. Po 30–60 vteřinách dle struktury odstraňovaných masnot se povrch opláchne a vytře do sucha.
www.xintex.cz