Google překladač: English Deutsch

Z1100 chrání nástroje a součásti proti oxidaci při tepelném zpracování v pecích bez ochranné atmosféry v rozmezí teplot
600–1100 °C, např. při austenitizaci nebo žíhání. Nátěr se hodí pro běžné oceli, ušlechtilé oceli, šedou litinu, bronz a to při dobách žíhání až 7 h a někdy i déle. Po tepelném zpracování do 850 °C zbytky CONDURSALU Z1100 samy odprýskají.

koroze.jpg

Při použití vyšších teplot se zbytky nechají lehce odstranit kartáčováním. Pískování není
potřebné.
Použití
Povrch chráněných součástí musí být čistý, suchý, nesmí obsahovat zbytky oleje, tuku
nebo být zkorodovaný. Toho lze dosáhnout důkladným opráním nebo odmaštěním v
rozpouštědlech. Často stačí pouze oprášení součásti a odstranění ulpěných částeček.
Před použitím je CONDURSAL Z1100 nutné dobře promíchat. Nátěr se nanáší
měkkým plochým štětcem nebo lépe ponorem.

www.ecosond.cz