Google překladač: English Deutsch

Společnost BOMAR, spol. s r.o. vyvinula plně automatickou, oboustranně natáčecí pásovou pilu Ergonomic 290.250 DGA. Díky společnému elektromechanickému posuvu a nastavení úhlu pomocí vysoce výkonného hydraulického systému pro svěráky a podavače může být pila označena jako momentálně nejrychlejší oboustranně natáčecí automatická pila na trhu. Délka podávání činí u jednoduchého podání 1500 mm, při více podání až 9999 mm. Inteligentní řízení umožňuje kromě automatické optimalizace sestavy odřezků také jejich grafické znázornění během programování. Optimalizace sestavy odřezků zajišťuje nejmenší zbytkový materiál u rozdílných úhlů i počtů kusů a je díky jednoduché a jasné strukturalizaci lehce pochopitelná pro každého.

Nejen preciznost a jednoduchá ovladatelnost, ale i bezpečnost a ohleduplnost k životnímu prostředí byly podstatné faktory při vývoji této pily. Plné zakrytování stroje s velkým průhledovým oknem a integrovaným ovládacím panelem zajišťují nejvyšší možnou bezpečnost pro obsluhu stroje ze všech stran. Vedle bezpečnosti práce díky celkovému zakrytování je zajištěno také to, že chladící kapalina vystřikující u stroje v průběhu jeho pracovního cyklu, neznečistí okolní pracovní prostředí.


Stroj může být využit jako samostatná pila a nebo je možno jej integrovat do automatické výrobní linky. Z toho důvodu jsou na přívodní straně k dispozici různá provedení podávacích zásobníků, stejně jako příčných podavačů nebo řetězových dopravníků. Inovativní řešení na výstupní rampě řeší problém plně automatického odvodu odřezků, stejně jako vyřazení mezikusů a zbytkových kusů bez zásahu obsluhy. Tak může být výstupní strana přizpůsobena požadavkům zákazníka a je možné využití jednoduchých výstupních stolů až po robotické rameno.


Pila byla vyvinuta s inovací a smyslem pro potřeby uživatelů tak, aby v daném rozsahu použití přinesla cenově výhodnou automatizaci, která byla dosud možná jen s finančně náročným speciálním řešením nebo ústupky při formování jednoduchosti obsluhy stroje.


www.bomar.cz