Google překladač: English Deutsch

Aktuální stav legislativy v oblasti odpadového hospodářství je název celodenního semináře, který se uskuteční v rámci Mezinárodního vodohospodářského a ekologického veletrhu Watenvi. Ten se na brněnském výstavišti bude konat ve dnech 25. – 27. května 2010. V České republice, ale i v členských zemích Evropské unie se nedaří oddělit růst měrné produkce odpadů na jednoho obyvatele a rok od růstu životní úrovně jejich občanů. Daří se postupně zvyšovat podíl vytříděných a využitých odpadů, jejich celková produkce však roste.

Seminář, který připravuje Ministerstvo životního prostředí ČR, se zaměří zejména na novely zákona o odpadech a připravovaný nový zákon o odpadech. V současné době probíhají intenzivní práce na Novele zákona o odpadech, jež reaguje na povinnost České republiky transponovat do 12. prosince 2010 novou rámcovou směrnici Evropského parlamentu a Rady (ES) z listopadu 2008 o odpadech a zrušení některých směrnic. Novela má umožnit zlepšit celý systém odpadového hospodářství v ČR, které se zaměřuje na materiálové a surovinové úspory. Zlepšuje se také informovanost příslušných subjektů odpadového hospodářství v rámci zavádění Integrovaných systémů nakládání s odpady (ISNO) do jednotné sítě. Cílem je vytvořit síť na regionálních úrovních a propojit ji do celostátní sítě zařízení pro nakládání s odpady v rámci vybavenosti území ČR pro OH. Příslušný zákon totiž ukládá krajům povinnost sestavovat krajské plány odpadového hospodářství pro vlastní území.

Nová filosofie pro nakládání s odpady podporuje jejich energetické využití
Nová směrnice EU přinesla i novou filozofii v hierarchii nakládání s odpady a podpořila energetické využití odpadu. Prvním krokem je změna nařízení týkající se plánu odpadového hospodářství ČR. Posunem je mimo jiné možnost získání dotací na energetické využití odpadu na výstavbu spaloven s tím, že by sloužily pouze pro potřeby ČR. To znamená, že by se do těchto zařízení nesměly dovážely odpady ze zahraničí.
Směrnice zavádí pro všechny členské státy EU cíle opětovné využití odpadu, které mají být naplněny do roku 2020. Ukládá povinnost vypracovat programy na předcházení vzniku odpadů a určuje pravidla pro budoucí legislativu společenství v této oblasti. Jedním z jejich hlavních cílů je recyklovat v tomto časovém horizontu až 50 procent odpadu z domácností a podobného komunálního odpadu. Jde zejména o papír, kov, sklo a plasty. Ve stejném období má být recyklován ostatní odpad ze stavebnictví a demolic, a to až ze 70 procent hmotnosti.
Směrnice také zdůrazňuje potřebu předcházení vzniku odpadů. Členské státy tedy musejí do pěti let po jejím vstupu v platnost, tedy do 12. prosince 2013, vytvořit celostátní Plány pro nakládání s odpady a Programy předcházení vzniku odpadů.


PŘIPOJTE SE aneb dobrovolné přístupy a jejich význam pro vyšší výkonnost  firmy
Seminář pod tímto názvem v rámci doprovodného program veletrhu Watenvi organizuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a Krajskou hospodářskou komorou Jižní Moravy. Cílem je představit dobrovolné přístupy firem jako možný alternativní nástroj k administrativní regulaci a k energetickým a materiálovým úsporám. Zástupci prezentujících podniků účastníky semináře seznámí s konkrétními zkušenostmi z uplatňování různých typů dobrovolných přístupů a s pozitivními dopady jejich implementace v podnikové praxi. Uplatňování dobrovolných pří-stupů může sice pro podnik znamenat určitý prvotní náklad, ale ve středně dlouhém až dlouhém období představují tyto aktivity významný prostředek pro zvýšení konkurenceschopnosti podniku, zejména s důrazem na energetické a materiálové úspory.
MPO dlouhodobě preferuje dobrovolné přístupy a jejich širší aplikaci v environmentální legislativě před zaváděním povinných normativních nástrojů (norem, standardů). Úloha MPO v problematice dobrovolných přístupů je soustředěna vedle trvalého omezování administrativních regulací, především na aktivity koordinační, informační a případně i monitorovací.

Trojlístek mezinárodních projektů pro odborníky i řešení potřeb komunální sféry
Watenvi je vysoce odborný veletrh, jenž zahrnuje dva veletržní projekty. První je v pořadí už 16. ročník mezinárodní výstavy VODOVODY-KANALIZACE, jehož pořadatelem je Sdružení oboru vodovodů a kanalizací České republiky (SOVAK ČR). Druhým projektem je 16. mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí ENVIBRNO se zaměřením na technologie, výrobky a služby, které přispívají k ochraně a obnově čistého životního prostředí. Věnuje se také oborům jako jsou čištění vzduchu a spalin, odstraňování ekologických zátěží, omezování hluku a především nakládání s odpady a jejich druhotné využití. Letos poprvé se společně s veletrhem Watenvi bude konat veletrh URBIS TECHNOLOGIE, který zahrnuje obory jako jsou Nabídka služeb a technologií pro města a obce, Komunální technika, Nakládání s komunálními odpady, Zdroje energií, Městský mobiliář a mechanizace k údržbě veřejných prostranství. Cílem nového modelu je vytvořit vysoce odborný veletrh, který prezentuje vodohospodářské technologie, zabývá se odpadovým hospodářstvím a současně komplexně řeší potřeby komunální sféry. Především pracovníkům státní správy a samosprávy, vědecké a výzkumné sféry, studentům vysokých škol i širší odborné veřejnosti bude určen seminář „Městské technologie“, který organizuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje a Mezinárodní federací pro bydlení a plánování (IFHP). Vystoupí na něm přední světoví odborníci z oblasti urbanismu a životního prostředí, kteří se zaměří na témata - Výroba a distribuce energií, Energeticky úsporné stavby, Vodní hospodářství, Doprava a mobilita, a Odpadové hospodářství – management zdrojů.


Více informací naleznete zde.

Kalendář akcí

<<  Listopad 2022  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
   1  2  3  4  5  6
  7  8  910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
Nejnovější akce

Žádné následující události

Odběr novinek


Technika News
StreamTech.tv News

..