Google překladač: English Deutsch

První vůz formule 3 vybavený katalyzátorem PremAir od společnosti BASF úspěšně prošel testy. Divize katalyzátorů společnosti BASF podporuje první závodní vůz, který byl vyroben z obnovitelných materiálů. Vůz WorldFirst Formula 3 byl vyvinut ve výzkumném středisku při University of Warwick ve Velké Británii a právě úspěšně dokončil testovací jízdy. Společnost BASF zajistila výzkumnému středisku ve Warvicku technologickou pomoc a dodala rovněž svůj katalyzátor PremAir, který po umístění na chladič závodního vozu eliminuje přízemní ozón - hlavní složku smogu.

Katalyzátor PremAir od společnosti BASF je vůbec prvním komerčním produktem, který dokáže eliminovat přízemní ozón již ve vzduchu. Na rozdíl od ozónu ve stratosféře, který chrání naši planetu před ultrafialovými paprsky, představuje přízemní ozón hlavní složku smogu a výrazně zhoršuje kvalitu ovzduší.
Při aplikaci katalyzátoru PremAir na plochy, na nichž probíhá výměna tepla, jako jsou právě chladiče vozů a autobusů, dochází k efektivnímu pohlcování smogu. Katalyzátor totiž snižuje objem ozónu proudícího nad touto plochou a to okamžitou přeměnou molekul ozónu na molekuly kyslíku. V závislosti na designu chladiče může takový katalyzátor pohltit až 80 procent přízemního ozónu, který se vyskytne v jeho blízkosti.
Vůz WorldFirst Formula 3 je experimentem, který má potvrdit praktické využití obnovitelných materiálů ve sportovním automobilovém průmyslu. Jde o vůbec první závodní vůz, který byl navržen a vyroben ze zcela obnovitelných materiálů a který je jakousi ukázkou jak šetřit přirozené bohatství planety. Vývoj vozu byl sponzorován vývojovým střediskem WIMRC ve spolupráci s University of Warwick, společností Warwick Manufacturing Group a dalšími partnery, jako je například společnost BASF.
V roce 2001 získala katalyzátorová divize společnosti BASF cenu J. Deana Sensenbaugha, kterou uděluje Air & Waste Management Association (AWMA), a to právě za vývoj a komerční uvedení katalyzátorů PremAir. Tato cena se uděluje firmám nebo jednotlivcům za významné úspěchy v oblastech znečišťování ovzduší a odpadového managementu.