Google překladač: English Deutsch

Uživatelé plazmových řezacích center mají nový způsob, jak zlepšit kvalitu řezu a snížit provozní náklady, a to v podobě nového systému regulace výšky hořáku ArcGlide® firmy Hypertherm. Nový systém regulace výšky hořáku díky několika podstatným technickým inovacím, zvýšil náskok před ostatními, na trhu dostupnými, konkurenčními systémy. Mezi hlavní výhody patří zlepšená kvalita řezu, optimalizovaná životnost spotřebních dílů, až 100% zvýšení produktivity a robustní konstrukce zamezující nečekaným prodlevám.

Systém ArcGlide umožňuje dosáhnout svých výkonnostních předností bez zásahu operátora. Napětí na oblouku se automaticky přizpůsobuje opotřebení spotřebních dílů (což by měli dělat samotní operátoři, ale často to nedělají) tak, aby spotřební díly dosáhly své předpokládané životností. Při laboratorním testování technici společnosti Hypertherm zjistili, že spotřební díly vydržely třikrát déle, když bylo napětí na oblouku správně seřizováno. Navíc zjistili, že celková kvalita řezu byla lepší a více konzistentní, což zajistí uživatelům ekonomicky výnosnější provoz.
Vyšší produktivity bylo dosaženo díky snížení délky cyklu mezi řezáními. Připravený program (optimalizační a nestingový software) a systém ArcGlide spolupracují tak, aby se minimalizovaly nepotřebné zdvihy a přejezdy mezi řezáním jednotlivých tvarů a kontur výpalků, zatímco technologie Rapid Ignition™ umožňuje zapálit hořák ihned po dosažení správné polohy, což dále přispívá ke zkrácení délky cyklu mezi řezáními. Při testování se podařilo zkrátit celkovou dobu mezi jednotlivými řezáními až o 80 % a celkový počet dílů uřezaných za hodinu se zvýšil až o 100 %.
Stejně jako nedávno představený systém Hypertherm EDGE Pro® CNC i nový systém ArcGlide je snadno instalovatelný a má intuitivní, jednoduchý obslužný interface. Barevně označené a popsané kabely slouží k připojení systému regulace výšky hořáku ke zdvihovému mechanismu, napájecímu zdroji plazmy a systému CNC a jednoduché uživatelské rozhraní a velké ovládací prvky zajišťují pohodlné ovládání pro operátory. Technické pokroky aplikované v systému ArcGlide lze pozorovat i mimo tuto jednotku.
Konstruktéři přidali robustní vnější plášť a zcela uzavřeli posuvnou mechaniku pomocí dvou vyztužených ochranných krytů, které zamezují průchodu prachu a kovových nečistot dovnitř. Přidali i ochrannou krytku pro propalování, která zamezuje zpětnému roztřiku roztaveného kovu zpět na systém regulace.

„Nový systém ArcGlide představuje významný krok vpřed ve světě systémů pro regulaci výšky hořáku“ uvedl Peter Brahan, vedoucí týmu pro systémy Hypertherm Automation. „Naslouchali jsme našim zákazníkům a integrovali jsme funkce a výhody, které požadují. Díky tomu můžeme s jistotou tvrdit, že systém ArcGlide pomůže uživatelům plazmových CNC strojů při řezání dosáhnout větších úspěchů a v neposlední řadě i maximálního zisku.“
Hypertherm navrhuje a vyrábí nejmodernější systémy pro plazmové řezání, které se používají v řadě průmyslových odvětví, jako jsou stavba lodí, výroba a opravy automobilů. Produktová řada zahrnuje ruční a mechanizované systémy a spotřební díly pro řezání plazmou, stejně jako systémy CNC a výškové regulátory. Systémy Hypertherm si získaly důvěru díky své výkonnosti a spolehlivosti, čímž zajišťují vyšší produktivitu a ziskovost desítkám tisíc firem. Prestiž této společnosti v oblasti plazmové inovace sahá až do roku 1968, kdy společnost Hypertherm představila řezání plazmou, kdy plazmový oblouk je koncentrován pomocí vstřikování vody. Ve společnosti Hypertherm pracuje více než 1000 zaměstnanců a s pomocí svých partnerských zastoupení je firma aktivní v celosvětovém měřítku.