Google překladač: English Deutsch

Nový systém kontroly vstupu SiPass Entro je ideální pro malé či středně velké firmy, které chtějí účinně a bezpečně kontrolovat vstup do svých prostor. Systém jasně definuje, kdo má kdy přístup do konkrétní oblasti či místnosti. V závislosti na profilu uživatele mohou být vstupní práva definována jednotlivě na bázi času či prostoru. Změny či výjimky lze do systému zadat jednoduše a flexibilně. SiPass Entro obsahuje širokou nabídku čteček, karet a přívěšků založených na běžných technologických standardech. Tyto doplňkové produkty mohou být dodatečně upraveny pro různé potřeby a podnikatelská prostředí.

ssimm.jpg

Systém SiPass Entro lze jednoduše naprogramovat. Zřizování a administraci vstupních práv a karet lze účinně provádět po minimálním zaškolení prostřednictvím softwaru fungujícím v operačním systému Windows. Dveřní jednotky jsou vybaveny integrovaným displejem, přehledně ukazujícím stav vstupu či systémové informace.

Systém také obsahuje různé užitečné funkce, například správu rezervací místností nebo řízení výtahů v autorizovaných sektorech budov. SiPass Entro je schopen monitorovat přítomnost osob (funkce roll call) a blokovat přístup v případě dvojího vstupu (funkce anti-pass back). Jeho součástí jsou i doplňují funkce – například automatická identifikace vozidel (AVI) pro ovládání vstupních bran nebo inteligentní vazbu s externím systémem elektrické zabezpečovací signalizace. Systém je vybaven otevřeným rozhraním TCP/IP, které umožňuje jednoduchou integraci systémů jiných výrobců (přes protokol BAPSI) či dalšího softwaru pro kontrolu docházky nebo plateb.

Vlastnosti systému SiPass Entro
- kontrola vstupu až 512 dveří a 40 000 karet, resp. osob
- software na bázi PC (kompatibilní s operačním systémem Windows) pro účinné zřízení a administraci až 480 přístupových skupin
- automatická identifikace vozidel (AVI) pro ovládání bran či závor
- monitoring přítomnosti osob (funkce roll call), funkce anti-pass back, ovládání výtahů a strojů
- jednoduchá integrace systémů jiných výrobců přes rozhraní TCP/IP
www.siemens.cz