Google překladač: English Deutsch

Společnost Renishaw představí na veletrhu EMO 2005 v Hannoveru svůj první měřicí software pro PC. Systém Renishaw OMV pro měření dílce na obráběcím stroji je zaměřen na měření prototypů, složitých a rozměrných dílců, multioperačních dílců, forem a zápustek při použití originálních dat CAD.

Software_2_1.jpg

Díky nekomplikované obsluze myší nemůže být měření jednodušší. Klepnutím na prvek CAD modelu dílce se automaticky vygeneruje dráha měření. Plně integrovaná grafická simulace činnosti sondy na CADmodelu výrazně zlepšuje jistotu na straně uživatelů.
Při použití vysoce přesných vřetenových sond Renishaw – například nové kompaktní sondy OMP400 nebo osvědčené sondy OMP700 – jsou po změření příslušná data odeslána do počítače, kde jsou zpracována výkonnými algoritmy obdobně jako při měření na souřadnicových měřicích strojích. S vysokou mírou přesnosti lze nyní měřit prvky jako jsou například kružnice o více bodech, válce, kužely, koule a roviny. Sondy MP700 a OMP400 nemusí být kalibrovány ve všech vektorech, v nichž mají být použity, a to uživatelům přináší výhodu polovičního počtu bodů vyžadovaných k měření každého dílce, což výrazně zkracuje dobu cyklu.
Software Renishaw ke kontrole přesnosti ve stroji zobrazí naměřené odchylky lišící se od modelu CAD a chyby zvýrazní barevným tečkováním. Tečkování naznačí, zda je daný bod v mezích tolerance nebo nad či pod její hodnotou a může být použito k vytvoření „barevné mapy“ dílce.
Vynikající přehledy kontroly tolerance poskytují formální dokumentaci geometrie dílce, jež může být kombinována s pohledy z modelu CAD. www.renishaw.cz