Google překladač: English Deutsch

Nabytí právní moci územního rozhodnutí na stavbu „Nový plavební stupeň Přelouč“ je významným mezníkem při realizaci celého projektu a je základním předpokladem pro zahájení stavby. Tento ekologicky a ekonomicky výhodný projekt je zároveň klíčovým a zásadním bodem rozvoje vodní dopravy definovaným Dopravní politikou ČR jako „prodloužení splavnosti Labe do Pardubic“. Mezinárodně významná vodní cesta tak bude prodloužena o 23 km až do přístavu v Pardubicích a na českém území dosáhne délky přibližně 235 km.

prelouc1.jpg

Realizací výše uvedeného projektu bude vybudován plavební kanál s novou plavební komorou v celkové délce cca 3200 m, a to na pravém břehu řeky Labe, který umožní překonat spád 8,4 m mezi současnými jezovými zdržemi Týnec nad Labem a Přelouč.

Investor Ředitelství vodních cest ČR bude při realizaci projektu plně respektovat požadavky, které vyplývají ze závěrů posuzování vlivu „Nového plavebního stupně Přelouč“ na životní prostředí (EIA) a udělených výjimek ze strany Ministerstva životního prostředí včetně kompenzačních a minimalizačních opatření, ke kterým patří např. stavba biokoridoru, obnova mokřadů, apod.

Stavbou plavebního stupně bude zcela zachován proudný úsek řeky tzv. „Labské hrčáky“ a ekologicky cenné biocentrum „Slavíkovy ostrovy“ bude zasaženo jen zcela okrajově, naopak realizací řady doprovodných opatření dojde ke zvýšení ekologické hodnoty území oproti současnému stavu. Dále bude zachován památkově chráněný objekt jezu a vodní elektrárny Přelouč z roku 1927, jehož původní funkce umožnit plavbu do Pardubic bude touto stavbou po dlouhých letech naplněna.
Zdroj: MD ČR