Google překladač: English Deutsch

Společnost Siemens vyvinula první duální detektor pohybu, který kombinuje pasivní zpracování infračerveného signálu s optickým senzorem špičkové kvality. Detektor s typovým označením Eyetec IRO840T má jedinečnou detekční spolehlivost a bezpečnost a jeho funkce prakticky vylučují vznik falešného poplachu.

detek.jpg

Nový duální detektor pohybu Eyetec IRO840T společnonosti Siemens je určen pro monitoring interiérů. Jeho detekční zóna má dosah 15 metrů, ze sledované plochy lze vyloučit volně přístupné prostory. Díky jedinečnému spojení pasivní infračervené technologie (tzv. PIR) s optickým detekčním systémem v jednom detektoru vytváří Siemens nové standardy detekce a zabezpečení proti nepovolenému vniknutí do chráněné zóny. Inteligentně propojené metody zpracování signálu ze dvou nezávislých senzorů detekují nebezpečné události s vysokou spolehlivostí a prakticky vylučují vznik falešného poplachu způsobeného úmyslným nebo neúmyslným jednáním.

Detektor Eyetec IRO840T je schopen spolehlivé detekce i v naprosté tmě. Dokáže rychle rozpoznat i malé změny na celé sledované ploše a prostřednictvím fuzzy logiky analyzovat obrazové signály. Algoritmus obrazové analýzy automaticky vyhodnotí veškeré vzorce pohybů a posoudí pravděpodobnost jejich výskytu. Senzor obrazu zachycuje události před aktivací alarmu, během jeho aktivace i po spuštění alarmu, a umožňuje tak spolehlivě vyhodnotit danou situaci s možností zpětné kontroly.

Pasivní infračervený senzor v detektoru Eyetec obsahuje černou triplexní zrcadlovou optiku špičkové kvality. Černý podkladový materiál profiltruje rušivé zdroje bílého světla a eliminuje další příčiny falešných poplachů.

Detektor Eyetec určuje nové standardy i v oblasti antimaskingu. Běžné detektory pohybu rozeznají maskování pouze na vzdálenost 10-30 centimetrů. Antiblokační funkce detektoru Eyetec naopak zjistí mimořádné události v celé sledované zóně a alarm aktivuje v případě jakéhokoliv pokusu o vniknutí do zóny nebo jiné mimořádné události.

Charakteristika detektoru Eyetec IRO840T
- určen pro pokročilé bezpečnostní aplikace, např. v bankách, zlatnictvích, muzeích či maloobchodech
- volitelný komunikační nástroj (IRO ComTool) pro snadné naprogramování vybraného nastavení
- volitelné časové intervaly pro automatické uložení obrazu před, během a po poplašné události
- volitelné zóny aktivního a neaktivního sledování, např. v případě přítomnosti osob
- volitelné směry pohybu
- podána žádost o schválení VdS pro třídu C
- splňuje požadavky nového plánovaného standardu EN50131-2, 4. stupeň
www.siemens.cz