Google překladač: English Deutsch

Do čela nové obchodní skupiny byl jmenován nový jedenáctičlenný řídicí tým. Společnost Intentia, globální dodavatel podnikových řešení pro firmy, jejichž činnost zahrnuje zejména výrobu, distribuci a údržbu, ohlásila novou strategii pro své středoevropské aktivity. Na jejím počátku je sloučení dvou původně samostatných regionů do jedné Středoevropské obchodní skupiny.
Restrukturalizovanou skupinu povede nový manažerský tým, jehož úkolem bude prosazovat obchodní model postavený na třech pilířích: nove získaných klientech, péci o stávající klienty a profesionálních konzultačních službách. Funkci Country Managera pro Českou republiku a Slovensko bude zastávat Ing. Jiří Němeček (33), který vystudoval ČVUT, fakultu elektrotechnickou, a ve společnosti Intentia CZ, a.s., působí již desátým rokem. Pracoval řadu let jako konzultant a vedoucí projektu, od loňského roku je ředitel oddělení profesionálních služeb a zároveň je členem představenstva.
"Firmy podnikající v oblasti ERP systému pro plánování podnikových zdrojů bývají kritizovány za to, že se soustřeďují převážně na předprodejní aktivity směřující k získání klienta," vysvětluje Cormac Watters, prezident Intentia Central Europe, a pokračuje: "Cílem této restrukturalizace je umožnit našim klientům přímý přístup k projektové a prodejní podpore, a to prostřednictvím přesně určených kontaktních míst v rámci širší podpůrné organizace. Jsme přesvědčeni, že pro dodavatele ERP systému jsou kvalita a zaměření na potřeby zákazníka klíčovými předpoklady pro to, aby splnili stále rostoucí nároky trhu a přitom udrželi náklady a dobu implementace na rozumné úrovni." Ústředním motivem nové strategie je zvýšená pozornost věnovaná podpoře klientů. Ve sloučené Středoevropské skupině budou nabídky z oblasti údržby zjednodušeny; původně separátní smlouvy na údržbu softwaru a podporu uživatelů "help desk" budou sjednoceny do jediného kontraktu. Dalším významným bodem nové strategie je navazování nových partnerství s dalšími dodavateli s cílem zvýšit prodej produktu i konzultačních služeb. Na základe zkušeností z Německa se bude Intentia dále zaměřovat na obchodní spolupráci například s IBM Business Consulting, která umožní zákazníkům vybrat si svého dodavatele a servisního partnera pro produktovou řadu společnosti Intentia.
www.intentia.com