Google překladač: English Deutsch

Laserové značení nachází stále větší uplatnění v průmyslu. Díky novým laserovým zdrojům jsou možnosti působení laserového paprsku více variabilní a v oblasti značení materiálu dochází k rozšíření laserů i do odvětví, v nichž bylo dříve značení laserem velmi problematické. Vlnové délky průmyslových značících laserů se posouvají do viditelného spektra a dále do UV spektra, kde se jim říká studené lasery.

CO2 laser
Lasery na průmyslové značení jsou známé již několik desítek let v základním rozdělení na CO2 a Nd:YAG lasery. Tyto dva druhy mají vůči sobě o řád rozdílnou vlnovou délku a jejich působení na označovaný materiál je tak zcela odlišné. CO2 lasery nejčastěji emitují paprsek na vlnové délce 10,6 um nebo 9,4 um. Jde o nejběžnější a nejdostupnější lasery na trhu a jejich cena pro průmyslové značení je velmi nízká, výkony se pohybují od 10 W do 100 W. Současné průmyslové laserové značící systémy využívají nejčastěji skenovací hlavu s galvo-vychylováním laserového paprsku dvěma zrcátky. Tento princip umožňuje značit jak ve statickém režimu, kdy se produkt nepohybuje, tak v dynamickém, často nazývaném „On The Fly” režimu, kdy je produkt v pohybu (například na dopravníku). Působení CO2 laserů na plastový materiál je většinou foto-termické a foto-chemické, materiál se zahřívá a mění svoji strukturu ve viditelném kontrastním značení nebo jde o gravírování odparem materiálu bez kontrastní změny struktury.

 

Vláknový laser
Pevnolátkové lasery Nd:YAG a Nd:YVO4 jsou konstruovány na vlnové délce 1064 nm. Zdrojem laseru je tyčinka Neodimium Doped Yttrium Aluminum Garnet nebo Yttrium Vanadate krystalu, odkud taky vzniknul název laseru. Nd:YAG lasery jsou v některých aplikacích s výhodou nahrazovány vláknovými lasery, které mají stejnou vlnovou délku, ale ne vždy stejné působení na plastový materiál. Nespornou výhodou vláknových laserů je jejich velmi vysoká životnost plynoucí z konstrukce, kde zdrojem laserového paprsku jsou laserové diody a aktivní optické vlákno (odtud název vláknový laser). Předpokládaná životnost vláknového laseru je 100 000 pracovních hodin.

 

Zelený laser
Nově se představují v průmyslovém značení lasery ve viditelném spektru a to v zeleném světle, odkud také pochází přenesený název. Konstrukčně jde o Nd:YVO4 laser, kde se potlačí hlavní emise laserového paprsku a oddělí se jeho druhá harmonická, která má poloviční vlnovou délku, tedy 532 nm. Tento typ laseru je dnes nejčastěji využíván v elektronice na značení křemíkových destiček, všeobecně se však dosahuje působením zelených laserů na plasty kontrastnějšího značení v porovnání s YAG lasery. Hlavní výhodou značení na nižších vlnových délkách je studené působení, takže nedochází k tepelnému poškození materiálu a jeho „prohoření”.

 

UV laser
V ještě nižším vlnovém spektru než zelený laser pracují UV lasery. Jejich princip je obdobný, ze základní vlnové délky 1064 nm (Nd:YVO4), se však využije třetí harmonická a vznikne UV laserové záření o vlnové délce 355 nm. Pro praktické prosazení v průmyslových aplikacích je důležité, že cena UV laserů za posledních deset let výrazně klesla a zvýšila se životnost laseru na 20 000 hodin. UV lasery se vyznačují tzv. velmi studeným světlem, které nezahřívá materiál. Nejčastěji dnes tento typ laseru nalézá využití v elektronickém průmyslu při značení křemíkových destiček, nedochází zde k ovlivnění jejich fyzikálních vlastností v důsledku zahřívání. Díky kratší vlnové délce UV laserů můžeme také dosáhnout mnohem dokonalejšího značení plastů, nedochází k zahřívání, materiál se neodpařuje, není tepelně namáhán a značení je ostré a velmi kontrastní.

 

Značení laserem je právem velmi oblíbené napříč všemi průmyslovými odvětvími, oproti jiným metodám značení odpadají problémy spojené se spotřebními materiály (inkousty, ředidla), a tak jsou provozní náklady velmi nízké.

 

www.lt.cz