Google překladač: English Deutsch

CypoPrint® je název nové řady inkoustů na kovovém základě vyráběných společností BASF, které jsou určeny pro výrobu flexibilních antén pro štítky technologie RFID. RFID je zkratka pro Radio Frequency Identifikation neboli „identifikace prostřednictvím rádio frekvence“. Tato technologie se používá pro identifikaci a lokalizaci zboží na principu podobném čárovým kódům. Nevodivé inkousty CypoPrint® nabízejí cenově efektivní a ekologičtější alternativu ke stávající technologii leptáním a představují vůbec první řešení pro aditivní výrobu RFID antén.

Hlavní výhodou aditivní výroby oproti metodě subtraktivní (leptání hliníku) je zejména efektivní využití surových materiálů a menší dopad na životní prostředí. Nové inkousty CypoPrint® nahrazují drahé vodící pasty, které se při aditivním postupu používaly dříve, a výrazně snižují náklady na výrobu RFID antén. Díky těmto novým inkoustům je vůbec poprvé aditivní výrobní proces komerčně výhodný.

Nevodivé inkousty CypoPrint® vyvinuté společností BASF jsou aplikovány na polyesterové fólie běžným procesem tisku a poté jsou překryty vodivou kovovou vrstvou v galvanizačním procesu používaném pro výrobu flexibilní elektroniky. „Vzhledem k tomu, že inkousty CypoPrint® jsou konvertovány a vodivosti dosahují teprve při galvanizaci, jsou označovány jako „secí inkousty“. CypoPrint® je vlastně „osivo“, které aplikujeme na předmět, v němž později budou „vypěstovány“ vodivé měděné struktury,“ vysvětluje Dr. Christoffer Kieburg, projektový manažer divize kovů BASF. „Další výhodou pro zákazníka je proměnná tloušťka vrstvy a vodivost antén, které lze při galvanizaci snadno upravit pro různé paměťové čipy.“

Kromě inkoustů CypoPrint® zahrnuje portfolio společnosti BASF rovněž základní nátěr, který zajišťuje lepší adhezi struktur utvořených na fólii.

Štítky RFID tvořené flexibilní anténou a čipem se používají hlavně při prodeji lístků, sledování zavazadel na letištích a v logistice. Každoročně se ve světě vyrobí na 3 miliardy štítků a poptávka po nich i nadále roste.