Google překladač: English Deutsch

Letiště Praha pro záchrannou požární službu připravuje tři důležité objekty: v současné době staví Pobočnou stanici Sever, která bude dokončena v prosinci 2005, a v letištním areálu výstavbu nové Centrální stanice Sever s horizontem dokončení v červnu 2006. V průběhu výstavby nové paralelní dráhy je ještě naplánována výstavba druhé Pobočné stanice Jih. Cílem investic je budoucí snížení zásahového času ze tří na 2 minuty. První stavba – Centrální hasičská stanice - na sebe podle výhledové koncepce požární bezpečnosti na letišti Praha - Ruzyně převezme funkci hlavního objektu. Stavba byla zahájena 20. června 2005, ukončení se předpokládá v červnu 2006. Poté v ní proběhne tříměsíční zkušební provoz, a jakmile se prokáže její plná funkčnost, bude zařazena do letištních systémů. Stávající Centrální hasičská stanice brání svou polohou výstavbě ploch přiléhajících k novému terminálu 2 Sever, a proto se zbourá. Stavba Pobočné stanice Sever umístěná do blízkosti dráhy 06 /24 bude dokončena na konci letošního roku a je koncipována tak, aby snížila zásahový čas hasičů na 2 minuty.

airport_1.jpg

Mezinárodní letiště Praha splňuje všechny mezinárodní předpisy a doporučení ICAO (mezinárodní komise pro civilní letectví), jejichž součástí je i působení letištní záchranné požární služby. V současné době hasičský útvar působí na Centrální stanici Sever a Pobočné stanici Jih a dojezdový čas od nahlášení jakékoli mimořádné události Operačnímu středisku do zahájení záchranných prací nesmí překročit 3 minuty.

„Zásah je koncipován v prvé řadě na záchranu lidských životů, a souběžně na uhašení požárů. Znamená to například, že je nutné především ochlazovat trup letadla s cestujícími, aby měli zajištěny podmínky pro přežití, a provést jejich evakuaci. Dále se v blízkosti letadla vytvoří zdravotnické pracoviště, kde se zraněným poskytuje první pomoc podle závažnosti poranění a odvážejí se do zdravotnických zařízení,“ sděluje Josef Kadlec, velitel útvaru Záchranné požární služby Centrální stanice Sever.

Členové hasičského útvaru Letiště Praha jsou na zvládání krizových situací školeni při soustavném výcviku, jehož součástí je i teoretické vzdělávání. Praktická část se provádí ve spolupráci s německými kolegy na speciálním výcvikovém trenažéru na frankfurtském letišti. Další zkušenosti hasiči čerpají z mimořádných událostí bez rozdílu hranic a kontinentů. Ty se podrobně analyzují, vedou se odborné diskuse a upravují se podle nich výcvikové scénáře. Zástupci zásahové a požární služby letiště Praha jsou také členy mezinárodního výboru letištní požární bezpečnosti CTIF,která dává doporučení na změny předpisů ICAO.

V současnosti je Letiště Praha certifikováno na devátou bezpečnostní kategorii (celkově jich je 10). Znamená to závazek při mimořádné události okamžitě zasáhnout mimo jiné s minimálním množstvím 24 300 litrů vody, která musí být aplikována v minimálním množství 9 000 litrů/min. Hasiči Letiště Praha dovedou vyvézt okolo 50 000 litrů vody, která je potom aplikována výkonem až 24 000 litrů/min. Letištní hasičská vozidla jsou konstrukčně upravena tak, aby byla schopna po určitou dobu odolávat extrémním teplotám, jsou například vybaveny tryskami na ochlazování podvozku, aby mohly projet plošným požárem, anebo ochlazováním skel, jako ochrany proti prasknutí ve vysokých teplotách. V horizontu tří let se při obměně speciální požární techniky počítá také s vybavením výsuvným monitorem. Výcvik na speciálních trenažérech ukázal, že dobře funguje německý model obsluhy letištních hasičských speciálů - posádka typu strojník a hasič, což při hašení letadla garantuje mnohem větší efektivitu hašení.