Google překladač: English Deutsch
SUPE®THERM STI SB

Známé přísloví říká: Kdo si počká, ten se dočká. Ne vždy to musí být pravda, ale nyní se konečně dostávají na trh takové cihelné bloky pro obvodové zdivo, které přinášejí stavebníkům tři velké výhody současně v jediném výrobku. Nové broušené cihly SUPE®THERM STI SB od společnosti HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s. mají nejvyšší tepelněizolačních vlastnosti na českém trhu, zdění se provádí nejmodernější technologií a zdivo dosahuje vysoké pevnosti v tlaku.

sbcihla.jpg

Společnost HELUZ vyrábí od roku 2003 pro obvodové zdivo cihelné bloky SUPE®THERM STI, které byly navrženy z důvodu neustále se zvyšujících nároků na tepelné parametry budov. Jedná se o cihelné bloky s nejvyššími tepelněizolačními vlastnostmi na trhu a díky těmto vlastnostem přináší stavebníkům velmi významnou úsporu nákladů na vytápění. Jsou určeny pro jednovrstvé nosné obvodové stěny a všechny bloky o tloušťce 365, 380, 400, 440 a 490 mm splňují požadavky platných norem pro obvodové zdivo bez dodatečného zateplování.
Posledním stupněm vývoje cihlářských výrobků jsou dnes velmi žádané cihly broušené pro zdění na tenkovrstvou zdicí maltu. Společnost HELUZ nabízí pro tento způsob zdění broušené cihelné bloky SUPE®THERM SB a jako první v České republice uvádí nyní na trh i broušené vysoce tepelněizolační bloky pod názvem SUPE®THERM STI SB.
Technologie výroby cihel broušených je stejná jako u klasických cihel SUPE®THERM, broušené cihly se však vyrobí vyšší a ložné plochy se po vypálení zabrousí do roviny brusnými kotouči. Jejich finální výška je 249 mm oproti výšce klasických cihel 238 mm. Díky vysoké přesnosti ložné spáry broušených cihel se zdění provádí na speciální malty pro tenké spáry nebo na polyuretanovou pěnu. Výška maltového lože je snížena z klasických 12 mm na 1 mm, stále je však zachováno zdění ve výškovém modulu 250 mm. Cihly broušené SUPE®THERM SB se vyrábí v šířkách 440, 400, 365, 300, 240 a 115 mm s pevností 8 a 10 MPa, příčkovky s pevností 10 MPa, cihly SUPE®THERM STI SB v šířkách 490, 440, 400 mm s pevností 8 MPa.
Pro samotné zdění je možné použít dva typy malt, maltu SUPE®THERM SB nebo SUPE®THERM SB C, které se na cihly nanáší pomocí nanášecích válců. Tloušťka nanášené malty SB je 1 mm a pokrývá pouze žebra cihel, dutiny v cihlách nejsou překryty. Malta SB C se nanáší v tl. 3 mm (po usazení cihel je tloušťka spáry rovněž 1 mm), překrývá celoplošně dutiny v cihlách a to umožňuje lepší usazení cihelného bloku po jeho uložení do zdiva (prodlužuje se tak tzv. korekční čas). Další výhodou malty SB C je, že vyzděné zdivo vykazuje až o 30 % vyšší pevnost v porovnání se zdivem vyzděným na maltu SB.
Nejnovější technologii pro zdění z cihel broušených představuje systém DryFix. Speciální polyuretanová pěna DryFix, neboli bezcementové lepidlo s extrémně silnou lepivostí určené výhradně pro lepení broušených cihel, se nanáší na očištěnou ložnou spáru ve dvou pruzích, u příček v jednom pruhu. Zdění pomocí pěny je rychlé, nenáročné na energii, vodu i počet pracovníků. Navíc není zapotřebí téměř žádný čas na přípravu, protože dózu stačí jen dobře protřepat a našroubovat na aplikační pistoli.
Proč je tak podstatný rozdíl mezi doposud vyráběnými cihelnými bloky SUPE®THERM STI a jejich broušenou verzí? Obvodové cihelné zdivo vytvořené z broušených cihel SUPE®THERM STI SB přináší stavebníkům mnoho výhod: výrazně eliminuje vznik tepelných mostů způsobených klasickou zdicí maltou a zároveň vytváří jednolitý podklad pod omítku, vyznačuje se nižší pracností a vyšší rychlostí zdění, nízkou vlhkostí hotového zdiva a výrazně nižší spotřebou zdicí malty, čímž je zaručena i ekonomická výhodnost tohoto zdiva.
Broušené cihly SUPE®THERM STI SB mají nejlepší tepelněizolační vlastnosti z cihel vyráběných v České republice a je přímo vyhazováním peněz řešit dodatečné zateplení stavby. Navíc se při zdění z těchto bloků nižší pevnostní třídy dosáhne při zdění na maltu SB C stejně vysoké pevnosti zdiva, jaké bylo dříve možné dosáhnout pouze s cihlami vyráběnými v pevnostní třídě P15 a tím se otevírá možnost využití vysoce tepelněizolačních bloků pro obvodové zdivo vícepodlažních budov.
Konec slov, tady jsou fakta. Pro srovnání zde uvádíme hodnoty tepelného odporu a výpočtové pevnosti v tlaku obvodového zdiva tl. 440 mm s vnější tepelněizolační omítkou tl. 30 mm a vnitřní vápenocementovou omítkou tl. 10 mm při hmotnostní vlhkosti zdiva 1%: při zdění z broušených cihel SUPE®THERM 44 STI SB na maltu SB C je výpočtová pevnost zdiva 1,9 MPa (na maltu SB 1,4 MPa) a tepelný odpor tohoto zdiva je 4,62 m2K/W (u malty SB 4,54 m2K/W). Zdivo z cihel SUPE®THERM 44 STI vyzděné na tepelněizolační maltu dosahuje při tepelném odporu 4,47 m2K/W pevnosti zdiva 1 MPa. Klasické P+D bloky dosahují výpočtové pevnosti zdiva 1,9 MPa až při pevnostní třídě cihel P15 zděných na vápenocementovou maltu M10, ale tepelný odpor tohoto zdiva je pouze 2,55 m2K/W.
Nejvyšší hodnotu tepelného odporu R = 5,12 m2K/W má zdivo tl. 490 mm vyzděné z broušených cihel SUPE®THERM 49 STI SB na maltu SUPE®THERM SB C při hmotnostní vlhkosti 1% s vnější tepelněizolační omítkou tl. 30 mm a vnitřní omítkou vápenocementovou tl. 10 mm a výpočtová pevnost tohoto zdiva je 1,9 MPa.
Obvodové zdivo z broušených cihel SUPE®THERM STI SB díky všem svým výhodám uspokojí i ty nejnáročnější zákazníky, přitom se stále jedná o staletími prověřený přírodní materiál, jež dobře izoluje a akumuluje teplo, má dobré akustické vlastnosti a bezproblémově zvládá kolísání vlhkosti vzduchu, čímž příznivě ovlivňuje klima v interiéru objektu.
www.heluz.cz