Google překladač: English Deutsch
přípravky na čištění

Technologie NovaClean byla speciálně vyvinuta specialisty naší společnosti, avšak iniciátorem vývoje byli sami uživatelé zařízení, kteří poptávali realizaci preventivních profylaktických prací s cílem minimalizovat vznik možných závad na jejich zařízeních. Celý koncept NovaClean byl po mnoha měsících vývoje a testování sestaven, tak aby bylo možné tyto služby poskytovat přímo v místech kde je instalováno zařízení, na kterém se má preventivní údržba provádět aniž by byla snížena kvalita poskytovaných služeb.

ram_4.jpg

Při vývoji jednotlivých chemických přípravků, technologických postupů, pracovního nářadí a dalších pomůcek patřilo mezi klíčové podmínky zajištění vysoké míry bezpečnosti a kvality poskytovaných služeb.
NovaStat - speciální čistící přípravek, který je určen pro čištění plastových a kovových částí techniky a současně na technice vytváří antistatický film, který techniku chrání před možnými elektrostatickými výboji.

NovaTec - je určen na čištění skleněných obrazovek, filtrů a LCD panelů. Jeho složení zaručuje, že při aplikaci nemohou být poškození polarizační vrstvy, které jsou na povrchu těchto zobrazovacích zařízeních.

Speciální pomůcky a nářadí Veškeré pomůcky a nářadí, které jsou používány splňují nejpřísnější požadavky na bezpečnost práce a ochranu zařízení zejména však na dodržení pravidel antistatické ochrany - ESD -OPEV.
www.novaclean.cz