Google překladač: English Deutsch

Boj proti smogu, který začínal u katalyzátorů používaných v automobilech a pokračoval vývojem alternativních pohonných hmot, ve kterém se vědci a konstruktéři snažili najít řešení počínaje lepším spalováním přímo uvnitř motoru, ale i omezením exhalátů vycházejících z výfuků, se nyní obrací zcela jiným směrem. Vědci se nyní snaží vyčistit od smogu ulice pomocí tzv. „smart“ stavebních materiálů, které jsou navrhovány tak, aby čistili okolní vzduch jen s pomocí přírodních živlů.

smog_1.jpg

Použití této technologie je již možné pro samočištění oken a koupelnových obkladů. Vědci však doufají, že bude brzy možné natřít celá města materiálem, který rozpouští a umývá znečištění, pokud na něj dopadají sluneční paprsky nebo déšť.
„Chceme stavět betonové zdi, které budou rozkládat automobilové zplodiny, především v tunelech,“ říká Karin Pettersson, mluvčí švédské stavební společnosti Skanska. „Je také možné položit dlažbu, která bude čistit vzduch ve městech.“
Společnost založená ve Stockholmu je součástí švédsko – finského projektu, který se zabývá vývojem katalytický cementu a betonu pokrytého oxidem titaničitým. Oxid titaničitý je složka, která se používá při výrobě bílé barvy a zubní pasty, protože je velmi reaktivní při působení ultrafialového světla.
A to je ta správná myšlenka: UV paprsky dopadnou na oxid titaničitý a spustí katalytickou reakci, která rozkládá molekuly výfukových plynů, včetně oxidů dusíku, které jsou do ovzduší vypouštěny při spalování fosilních paliv a které vytváří smog, pokud se sloučí s nestálými organickými sloučeninami. Pokud je člověk v prostředí s vysokým obsahem oxidů dusíku, může to vést k vážným dýchacím problémům, dokonce i k poškození plic.
Katalytická reakce zabraňuje ulpění bakterií a špíny na povrchu tím, že je dělá snadno odstranitelné proudem vody nebo i deštěm.
Bo-Erik Eriksson, vedoucí výzkumu ve společnosti Cementa, další firmy účastnící se švédsko – finského projektu, říká, že vedlejší produkty reakce, nazývané fotokatalytická, jsou neškodné a závislé na tom, jaké látky do reakce vstupují. Organické sloučeniny jsou rozkládány na oxid uhličitý a vodu, zatímco oxidy dusíku jsou přeměněny na soli dusíku.