Google překladač: English Deutsch

Poslední etapa výstavby a modernizace sítě vysokého napětí v Krkonoších je u konce. Obyvatelům regionu tak již přestanou komplikovat život časté výpadky dodávek elektrického proudu, jejichž důvodem byla zastaralá distribuční síť.

krkonose-01

Pokládka kabelů vysokého napětí trvala s přestávkami přes dva roky. Stavba, která probíhala v náročném horském terénu, si vyžádala i nasazení speciálních technologií.

 

Pokládka kabelů vysokého napětí v oblasti Krkonoš patří ke stavebně velice náročným projektům. První fáze stavby, jejímž investorem je společnost ČEZ Distribuce, probíhala v oblasti mezi rozvodnami Špindlerův mlýn – Dvoračky a byla ukončena v roce 2010. Finální, druhá fáze stavby mezi rozvodnami Dvoračky – Rokytnice nad Jizerou se dokončuje právě nyní. Pokládka za téměř 200 milionů korun nahradila starou distribuční soustavu, která již byla na hranici životnosti. To mělo za následek časté poruchy v síti a s tím i spojené výpadky dodávek elektrické energie.

krkonose-02Pokládka kabelů VN v CHKO Krkonoše

„Projekt byl zcela výjimečný rozsahem a zvláště složitým horským terénem táhnoucím se v délce téměř 23 km, ve které je kabelová trasa vedena,“ uvedl Karel Jež za společnost VČE – montáže, která celou stavbu realizovala. „Stavba probíhala v chráněné krajinné oblasti. Bylo tedy nutné použít technologie zvláště šetrné k životnímu prostředí. Veškeré terénní práce probíhaly za dohledu pracovníků Krkonošského národního parku. Stavební práce ztěžovaly i geologické poměry v trase kabelu – značná část trasy je totiž umístěna ve skalním podloží. Kromě ručních prací bylo nezbytné použít i nejmodernější technologie, jakými je například bezvýkopová pokládka pomocí řízených zemních protlaků,“ doplnil Karel Jež.

krkonose-03Trasa kabelu je vedena pod zemí a do vzhledu krajiny nikterak nezasahuje

Zmíněné bezvýkopové technologie umožňují položit síť i v místech, kde to z důvodů terénních překážek není běžným způsobem možné. Zároveň minimalizují provádění zemních prací a následných úprav povrchu, což je v případě stavby v chráněné krajinné oblasti zvláště důležité hledisko. Nyní je tak dvojité kabelové vedení o napětí 35 kV ukryto v zemním výkopu v celé svojí délce a nikterak nenarušuje celkový vzhled krajiny.