Google překladač: English Deutsch

Moderní a ekologicky špičkově vybavenou obalovnu asfaltových směsí otevírá společnost Skanska DS v severovýchodní části Českých Budějovic. Objekt vznikl na nevyužívaném pozemku v areálu slévárny ČKD Kutná Hora. Nová obalovna, která byla uvedena do zkušebního provozu v říjnu letošního roku, poskytne nejen nová pracovní místa, ale také napomůže rozvoji stavebnictví v regionu.

ObalovnaCB_1.jpg

"Technologie výroby a pokládky asfaltových směsí završují činnost silničního stavitelství a jsou důležité pro schopnost firmy dodávat komplexní služby. Tato nová obalovna je svým způsobem unikátní. Byla postavena tak zvanou věžovou konstrukční technologií. To znamená, že veškeré technologické agregáty jsou postaveny na sebe a tvoří tak věž," sdělil předseda představenstva a generální ředitel Skanska DS Josef Hájek.

Nová obalovna typu Ammann v Českých Budějovicích obsahuje nejmodernější systém filtrů, který umožňuje udržet kvalitu ovzduší v okolí provozu a snižuje množství nepříjemných pachů, je tedy šetrná jak k přírodě, tak k lidem. Zároveň disponuje nejmodernějšími technologiemi v oboru a splňuje i ta nejvyšší kvalitativní měřítka. Řízení obalovny je plně automatické s kontrolou technologického postupu skrze obrazovku počítače z centrálního řídícího střediska. Maximální výkon obalovny je 160 tun materiálu za hodinu, přičemž dokáže vyrobit desítky různých receptur dle přání. Skladovaný asfalt je ohříván speciálním systémem, kdy je používána elektřina namísto oleje. Tak je asfaltová směs ohřívána přímo, což má ekonomické, ekologické a údržbové výhody. V obalovně byla zřízena rovněž zkušebna vyrobených asfaltových směsí.

Obalovna vznikla na nepoužívaném pozemku v areálu slévárny ČKD Kutná Hora. Místo, kde obalovna stojí, je zpevněno asfaltem, srážkové vody jsou odváděny přes odlučovač ropných látek a splaškové vody ústí do kanalizace. Celý areál, který nepřetržitě hlídá stálá bezpečnostní služba, je osázen zelení.
www.skanska.cz