Google překladač: English Deutsch

V září proběhlo slavnostní uvedení do provozu nového zařízení na dělení vzduchu v areálu Sokolovské uhelné, a.s. ve Vřesové. Generální ředitel LINDE TECHNOPLYN a.s. Ing. Petr Choulík, CSc. sdělil, že se jedná o nejmodernější zařízení svého druhu nejen v České republice. Linde tak upevňuje vedoucí místo na trhu a zvyšuje svůj tržní podíl.
Spolupráce společností LINDE TECHNOPLYN a.s. a Sokolovská uhelná, a.s. v číslech: 1. Dne 3. června 2003 podepsaly Sokolovská uhelná, a.s. a LINDE TECHNOPLYN a.s. smlouvu o výstavbě zařízení na výrobu kyslíku ve Vřesové.

linde_1_1.jpg

2. Výstavba nového zařízení byla zahájena v březnu 2004.
3. Položení základního kamene stavby nové kyslíkárny ve Vřesové se konalo dne 29. června 2004.
4. Zařízení bylo zkušebně uvedeno do provozu v červenci roku 2005.
5. Jedná se o největší zařízení na výrobu kyslíku v České republice a jedno z nejmodernějších ve střední Evropě.
6. Investice společnosti LINDE TECHNOPLYN a.s. dosáhly téměř 2 miliard Kč.
7. Smlouva mezi oběma společnostmi byla uzavřena na 15 let.
8. Dodávaný kyslík bude sloužit k intenzifikaci zplyňování hnědého uhlí pro výrobu elektrické energie ve společnosti Sokolovská uhelná, a.s.
9. Předpokládaná roční produkce pro potřeby Sokolovské uhelné a.s. je 460 tisíc tun plynného kyslíku a 120 tisíc tun plynného dusíku; z kapalných plynů vyrobí LINDE TECHNOPLYN ročně v tomto zařízení přes 122 tisíc tun kapalného kyslíku, dusíku a argonu.
10. Část kapalných produktů bude exportována a přispěje pozitivně k obchodní bilanci České republiky.
Společnost LINDE TECHNOPLYN a.s. je největším dodavatelem technických plynů v České republice. Je součástí německého koncernu Linde AG. V období let 1991 až 2004 investovala v České republice postupně více než 10 miliard Kč. Tržby za prodej zboží, služeb a vlastních výrobků společnosti dosáhly v roce 2004 4,121 miliardy Kč. Jedná se o předkonsolidované výsledky dle mezinárodních účetních standardů IAS.
http://www.lindetechnoplyn.cz