Google překladač: English Deutsch

Společnost HELUZ vyrábí a na trh dodává nosný roletový překlad HELUZ tvořící schránku pro osazení venkovních stínících systémů. Jedná se o polyfunkční keramobetonový výrobek, který má mnoho výhod, urychluje výstavbu a umožňuje kompletně dokončit stavbu bez nutnosti montáže venkovních stínících systémů, které lze namontovat dle požadavků investora kdykoliv později během užívání stavby.

roleta3ddopros.jpg

Roletový překlad plně nahrazuje nosné keramické překlady a zároveň je v něm vytvořena schránka umožňující montáž venkovních rolet, žaluzií, látkových clon i sítí proti hmyzu. Součástí překladu je tepelná izolace umístěná uvnitř překladu z důvodu eliminace tepelného mostu u nadpraží otvorů vnějších stěn. Pohledové strany překladu jsou v cihelném provedení pro zabezpečení dokonalé přilnavosti omítek. Překlad tak spolu s cihelnými bloky tvoří stejnorodý podklad pro omítku v celé ploše stěny. Na roletovém překladu a následné montáži stínících systémů je použito několik průmyslových patentů. Jde o speciální uchycení rolet a žaluzií v nosném roletovém překladu a o systém zapuštěné vodicí lišty pro vedení venkovních rolet, což zabezpečuje podstatně větší tepelněizolační vlastnosti a také bezpečnost při spuštění rolety vzhledem k tomu, že vodící lišta je zapuštěna do zdiva ostění otvoru a nelze ji demontovat při spuštěné roletě.

Roletové překlady se vyrábí v šířkách 365, 380, 400, 440 a 490 mm. Délka překladů je od 1250 mm do 4250 mm (po 250 mm) pro světlosti otvorů od 600 mm do 3850 mm. Výška překladu je 238 mm, respektuje výškový modul systému HELUZ tj. 250 mm a není tedy nutné žádné dobetonování ani dozdívání překladu na výšku vrstvy zdiva. Pro uchycení držáků rolet a žaluzií a usnadnění jejich montáže se při výrobě používá nová hliníková lišta s vylepšenými vlastnostmi. U překladů od délky 2250 mm je lišta průběžná a to umožňuje bez problémů namontovat dvě různé rolety do jednoho překladu např. pro okno a balkónové dveře. Montáž a revize rolet se provádí montážním otvorem o šířce 85 mm, který je umístěn na vnější straně před okenním rámem.

Nosný roletový překlad HELUZ je ucelený kompletní výrobek, který se osadí nad otvor na nosné zdivo do cementové malty. Vlastní manipulaci je možné provádět zdvihacími prostředky pomocí závěsných háků v horní části překladu. Při zabudování do zdiva je nutné dbát na dokonalé horizontální uložení a dodržení minimální délky uložení překladu na nosném zdivu 200 mm. Po uložení překladu na zdivo je nutné závěsné háky odstranit. Okenní rám se osazuje tak, aby vzdálenost mezi venkovní hranou obvodového zdiva (roletového překladu) a venkovní stranou okenního rámu byla 165 nebo 220 mm pro použití rolet a 220 mm pro použití žaluzií.
Vlastní roletový překlad je výrobkem firmy HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.. Před provedením omítek je třeba kontaktovat specializovanou montážní firmu zabývají se stínící technikou, která zajistí přípravu stavby pro zvolený stínící systém, jeho dodávku, montáž a kompletaci.
Nosný roletový překlad HELUZ se nejčastěji osazuje venkovními roletami, které mohou být hliníkové nebo plastové. Pro ruční ovládání rolet se zapustí do zdiva vedle otvoru schránka pro naviják popruhu, případně je možné schránku navijáku umístit na okenní rám nebo na ostění otvoru. Samozřejmostí je možnost použití elektrického pohonu rolet a následné zakomponování ovládání do systému tzv. inteligentních domů.
Naprosto ojedinělé a unikátní je propojení systému nosného roletového překladu HELUZ a cihel krajových SUPE®THERM K STI a krajových polovičních SUPE®THERM K-1/2 STI. Tyto cihly zabraňují vzniku tepelných mostů kolem okenních rámů a zároveň je v konstrukci cihel již připraven prostor pro zapuštění vodicí lišty pro vedení venkovní rolety. Toto komplexní propojení cihelného zdicího systému SUPE®THERM a roletového systému nemá na českém trhu konkurenci a je výjimečné a ojedinělé i v rámci Evropské unie.
Nosný roletový překlad HELUZ, oceněný Zlatou medailí na Stavebním veletrhu IBF v Brně představuje vyšší standard v kvalitě bydlení. Stínící systémy výborně chrání váš domov před chladem, horkem, hlukem, světlem i případnými nezvanými hosty. Jejich montáž je velice jednoduchá a lze je instalovat i dodatečně.
www.heluz.cz/pdf/prosprol.pdf