Google překladač: English Deutsch

Nová plynová láhev z vysokopevnostní oceli dosáhla velkého úspěchu na širokém francouzském trhu s plynem v lahvích. Hlavní příčinou úspěchu je váha láhve – pouze 6.3 kg ve srovnání s modely z konvenční oceli vážících kolem 13 kg. Použitá byla vysokopevnostní dvoufázová ocel s minimální pevností v tahu 600 MPa. Francouzská společnost Liotard vyvinula pro plynovou společnost Primagaz novou láhev na plyn pro domácnost vyrobenou z vysokopevnostní oceli. Vývojové práce byly uskutečněny ve spolupráci se společností ArcelorMittal. Výsledkem je láhev, která má pouze poloviční váhu plynové láhve z obyčejné oceli. Za svou vývojovou činnost byly obě dvě společnosti nominovány na Cenu švédské oceli 2007.

Změna předpisů
Již dávno existovala poptávka po novém, lehčím modelu, ale dřívější předpisy brzdily vývoj lehčích ocelových plynových láhví. Zároveň narůstala konkurence jiných, převážně kompozitních materiálů, které se na trhu objevily v posledních letech.
”Kompozitní láhve na plyn jsou přijímány jako nové inovační a velmi praktické,” vysvětluje Alain Dailloux.” Proto bylo důležité vyvinout novou, mnohem lehčí láhev na plyn z ocele s praktickým a moderním designem.”
Vývojové práce nad novou láhví na plyn společnosti Liotard byly v minulosti omezovány standardem EU, který určoval tloušťku ocele. Za účelem změny standardu Alain Dailloux osobně projednával tento případ s odpovědnými úřady EU.
”Já jsem formuloval první znění nového standardu, který bral na zřetel možnosti nabízené extra vysokopevnostními ocelemi,” vzpomíná si Dailloux. “Po ukončení různých testů pevnosti a odolnosti vůči korozi byl nový standard přijat za alternativu dřívějšího standardu. To bylo pro nás signálem k zahájení prací.”

Pouze malé změny ve výrobě
Společnost Liotard dostala od zásobovatele oceli ArcelorMittal nabídku různých stupňů vysokopevnostních ocelí. Nicméně jednou z podmínek bylo použití existujících výrobních strojů.
”Dospěli jsme k závěru, že dvoufázová ocel je tou nejlepší alternativou,” prohlašuje Sofie Vanrostenbergheová, inženýrka ve výzkumu ArcelorMittal pracující ve výzkumném centru v Gentu, Belgii. ”Vybrali jsme ocel válcovanou za studena, která se stává pevnější po tváření – formování nebo deformování.”
Tak jako v minulosti je láhev vyrobena ze dvou částí, které jsou tvářeny hlubokým tažením a potom svářeny dohromady. Dvoufázové ocele jsou vhodné na hluboké tažení, jediná nutná změna byl nový nástroj do 600 tunového lisu, který Liotard používal jíž delší dobu ve výrobě. Nynější výrobní kapacita je 250 vysokopevnostních ocelových láhví na plyn za hodinu. Sváření lze provádět vlastně stejným způsobem jako v minulosti.

Cena za design
I když je cena dvoufázové oceli o něco vyšší, cena láhve na plyn zůstává pro spotřebitele beze změny. To je možné v důsledku redukce tloušťky materiálu z předešlých něco přes 2 mm na 1.4 mm, kterou se značně snižuje spotřeba materiálu. Navíc podle nových nařízení není třeba tepelně zpracovávat ocel během výroby, čímž se snižují výdaje za energii. Výsledkem je lehčí a mnohem praktičtější láhev na plyn, kterou lze prodávat za stejnou cenu jako předešlé těžší láhve na plyn.
Design a barevné řešení nové láhve na plyn budou rovněž modernější. Společnosti Liotard a Primagaz byly vyznamenány Francouzskou cenou za průmyslový design Janus 2007 za styl a provedení nové láhve na plyn. Alain Dailloux vidí budoucnost velice nadějně:
“Plyn je důležitým zdrojem energie pro milióny domácností, hlavně v jižní Evropě a zde vidíme ohromné možnosti v zemích jako např. Španělsko a Itálie. Naším dalším krokem je vyrábět o něco menší láhve na plyn z oceli o tloušťce jen 1 mm.“