Google překladač: English Deutsch

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně pokračuje v dlouhodobé spolupráci s firmou Siemens v oblasti komunikačních technologií. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně se v loňském roce rozhodla pro zvýšení celkové bezpečnosti pevné i bezdrátové sítě a zároveň také pro doplňující pokrytí Wi-Fi sítí v rámci jednotlivých areálů a objektů. Dodavatelem nového firewallu a Wi-Fi sítě se stala společnost Siemens.

utb_1.jpg

Zakázka zahrnovala jak instalaci servisního modulu do stávajícího přepínače, tak VPN koncentrátoru pro zajištění vzdáleného přístupu uživatelů do univerzitní sítě prostřednictvím internetu, dále pak centrálního serveru pro autentifikaci vzdálených uživatelů a uživatelů bezdrátové sítě Wi-Fi. Pro dodávku Wi-Fi sítě společnost Siemens zajistila měření, návrh a následnou instalaci přístupových bodů a centrálního síťového a radio managementu .

„Cílem a mottem naší univerzity je vychovávat profesionálně zdatné, kreativní osobnosti, schopné komunikovat nejen mezi sebou navzájem, ale i se světem. K úspěšné komunikaci jim chceme nabídnout co nejlepší podmínky již za studia, proto jsme se rozhodli pro nasazení Wi-Fi komunikačního systému, který nám umožní neomezené bezdrátové připojení do sítě v rámci budov univerzity. Zároveň se nám také podařilo významně zvýšit bezpečnost pevné i bezdrátové sítě, a to díky jasně definovaným komunikačním pravidlům naší bezpečnostní politiky. Studenti, zaměstnanci či pracovníci centrální správy systému mají možnost vzdáleného přístupu do univerzitní sítě,“ říká rektor univerzity prof. Ing. Petr Sáha, CSc.

„Instalace Wi-Fi sítě a firewallu je dalším krokem v rámci naší dlouholeté úspěšné spolupráce s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně. Úspěšnou komunikaci nelze dělat bez kvalitních technologií a mezi ně technologie dodávané naší společnosti rozhodně patří“, říká Jan Lerche, ředitel oblasti Privátních sítí společnosti Siemens.
www.utb.cz
www.siemens.cz