Google překladač: English Deutsch

Pravidelný pololetní průzkum společnosti Creditreform mezi čtyřmi tisíci německými společnostmi prokázal pokračující pokles ekonomiky. Poté, co na jaře roku 2008 dosahovalo 47,1 procent německých středných podniků velmi dobrých nebo dobrých výsledků, v letošním roce se tato skupina spokojených podnikatelů výrazně omezila, a to až na jednu třetinu (tj. 33%). Z celkového počtu podniků vykazuje v současné době 13,8 procent výsledky, jež lze označit jako neuspokojivé resp. nedostačující. Na jaře loňského roku bylo podniků s takovýmito výsledky pouze 5,1%.

Vývoj číselných ukazatelů porovnávající obraty a výnosy z běžné činnosti výrazně odráží vývoj situace: pouze každý desátý podnik (10,7 procent; v předchozím roce 24,4 procent) vykazuje nárůst obratu. U téměř jedné poloviny z celkového počtu dotázaných (49,1 procent) došlo k poklesu hodnot obratu – je to téměř dvojnásobek ve srovnání s předchozím rokem, kdy to bylo 26%. Saldo tvořené nárůsty a poklesy obratu představuje minus 38,4 bodů, což je horší výsledek než v minulosti, kdy bylo rovněž dosaženo výrazně negativních výsledků (minus 33,6 procent v roce 2003 a minus 31,0 bodů v roce 2005).

V oblasti zpracujícího průmyslu byl propad hodnot obratu nejvýraznější. Šest z deseti německých podniků (59,4%) oznámilo snížení obratu a jenom 6,5% mohlo zaznamenat jeho nárůst. Ve stavebnictví tyto hodnoty představovaly 45,8% resp. 5,4%; v oblasti služeb představují tyto hodnoty 40,7% resp. 14,7%

Dle průzkumu Creditreform jsou očekávání týkající se obratu pro následujících šest měsíců pochmurná, jak již dlouho nebyla:“38,2% dotázaných německých podnikatelů se obává poklesu obratu – v předchozím roce jich bylo 13%. Z celkového počtu dotázaných přitom 17,2% počítá s nárůstem obratu – na jaře roku 2008 jich ovšem ještě bylo 31,1%. Současný vývoj obratu představuje pokles o celých 21 bodů. Je to nejhorší výsledek od doby, kdy došlo k opětovnému sjednocení Německa“, analyzoval výsledky průzkumu Cyril Mores, jednatel Creditreform v České republice.

Středně velké podniky vyvíjejí snahu udržet si současný počet zaměstnanců. 71,5 procent z celkového počtu dotázaných podniků plánuje ponechat počet zaměstnanců v nezměněné výši. Ovšem i u středně velkých podniků by se tempo snižování počtu pracovních míst mohlo urychlit. 17,2% z celkového počtu podniků bude ke snížení počtu pracovníků nuceno přistoupit. Nejvýrazněji se tato skutečnost projevuje u velkých podniků s více jak 250 zaměstnanci (41,1 procent), v nejnižší míře pak u malých podniků (s jedním až pěti zaměstnanci), kde tato hodnota představuje 7,4 procent.

Investice jsou na ústupu
Ochota středně velkých podniků k investování silně poklesla – jestliže v minulém roce byla ještě dobrá polovina (51,1%) středně velkých podniků schopna investovat, jejich ochota resp. možnost investovat poklesla během jednoho roku o téměř deset procentních bodů, na 41,4 procent.