Google překladač: English Deutsch

Německé loděnice si nemohou stěžovat na nedostatek zakázek. Celosvětový boom poptávky po nových plavidlech zcela vytěžuje jejich výrobní kapacity. Za prvních šest měsíců roku 2005 u nich rejdaři objednali 98 lodí s celkovou tonáží 1,8 milionu BRZ v hodnotě 3,7 miliardy eur. Tato fakta oznámil v srpnu německý Svaz pro lodní stavitelství a námořní techniku VSM.

HH48_1.jpg

Největší zájem je o kontejnerová plavidla. Zakázky provozovatelů námořní kontejnerové dopravy tvoří 68 % celého objemu zakázek. Rejdaři však objednávají také tankery pro přepravu zkapalněných plynů a ropy, plavidla pro nákladní provoz, osobní lodě, remorkéry a jachty.
V polovině letošního roku dodaly německé loděnice zákazníkům 37 lodí s celkovou tonáží 700 tisíc BRZ v celkové hodnotě 1,3 miliardy eur. Zahraniční zakázky tvořily 58 % kontraktů. Největší podíl si udržela kontejnerová plavidla s 62 %.
Celkem německé loděnice registrují objednávky na 206 lodí o celkové tonáži 4,1 milionu BRZ v hodnotě 9,42 miliardy eur. Zjednodušeně se dá říci, že to znamená zajištění zakázek a práce na více než tři roky, poznamenal prezident svazu VSM Werner Lundt.
Autor Ing. Václav Matys