Google překladač: English Deutsch
v oblasti strojních pil

Z hlediska trhu velmi klidný rok 2009 byl u firmy BOMAR, spol. s r.o. využit pro intenzivní vývoj nových výrobních linek. Hlavní pozornost se soustředila na oblast vysoce výkonných, plně automatizovaných strojních pil pro výrobní závody. Navzdory útlumu trhu požadavky na strojní vybavení neustále stoupají a především v oblasti dělení materiálu vyžadují stroje orientované na jediný cíl: maximální výkon obrábění. Nové výrobní linky BOMAR Production a BOMAR Performance nabízejí v tomto směru výrobním závodům širokou paletu možností. Při vývoji obou řad pil byl kladen hlavní důraz na redukci vibrací a dokonalou souhru mechanických komponent s řídicí elektronikou.

BOMAR Production – Maximální výkony s bimetalovými pilovými pásy
Skupina strojů Production je koncipována pro použití bimetalových pilových pásů při maximálních výkonech obrábění, vyrábí se v řezných rozsazích 280/360/460/560. Podmýnkou takto výkonných strojů je vysoká tuhost, kterou zde zajišťuje použití polymerického betonu ve všech velkoobjemových částech relevantních z hlediska vzniku vibrací. Dalším krokem k eliminaci vibrací je nasazení vysoce zatížitelných, bezvůlových předpjatých lineárních vedení pilových pásů. Výsledkem těchto opatření je zvýšení výkonu obrábění až o 30 %. Hydraulická regulace řezného tlaku s elektronickým monitorováním zatížení pilového pásu upravuje automaticky rychlost posuvu i řezný tlak. Optimální řezné parametry jsou podmínkou pro zvýšení životnost nástroje a docílení maximálního řezného výkonu, který však není na úkor kvality řezu. Systém podavače materiálu s délkou zdvihu 750 mm je poháněn kuličkovým šroubem a servomotorem. Podavač zajišťuje přesné délky řezaných kusů od několika milimetrů až do 6 500 mm pomocí opakovaného zdvihu. Úplné krytování této plně automatizované řady strojních pil BOMAR Production účinně redukuje hluk v přímém okolí pily. Ergonomický design umožňuje pohodlnou a bezpečnou manipulaci s materiálem a minimalizaci nepracovních časů stroje.

BOMAR Performance – maximální výkony s tvrdokovovými pilovými pásy
Řada Performance ve velikostech řezu 360/460/560/660 je vyvinuta pro použití tvrdokovových pilových pásů. Posuv do řezu probíhá u plně automatizovaných strojů pomocí kuličkového šroubu a servomotoru. Řízení stroje na základě průběžného elektronického monitorování zatížení pilového pásu kontinuálně přizpůsobuje řezný tlak, řezný posuv, i rychlost pilového pásu. Takto řízený proces je jednak šetrný k pilovému pásu a prodlužuje jeho životnost, na druhé straně se plynulost a bezchybnost provozu projeví vysokým dlouhodobým výkonem. I série Performance je vybavena zdokonaleným vedením pilového pásu za účelem stability stroje. Řadám Produstion a Performance je rovněž společné využití polymerického betonu v těch komponentách pily, které jsou relevantní pro tlumení chvění. Pohon pily je vybaven vysoce výkonnými motory a vlastními převodovkami s malou vůlí. Cílený vývoj této řady strojů umožnil dosahovat vyšších obráběcích výkonů než 500 mm2/min. Například u kruhového materiálu o průměru 280 mm v kvalitě C45 je doba řezání kratší než 90 sekund.
Nejen řezný výkon, ale i vedlejší časy automatů jsou optimalizovány pro minimální dobu cyklu a drží krok s rostoucí efektivitou výroby. Posuv materiálu se zdvihem 750 mm zajišťuje kuličkový šroub a servomotor. Rychlost posuvu, jakož i rozjezdová a brzdící rampa se automaticky přizpůsobují podle hmotnosti materiálu. Hlavní upínání umožňuje odsazení materiálu při zpětném chodu pilového pásu, čímž chrání citlivé boky zubů tvrdokovového pásu a zvyšuje životnost nástroje. Plně automatické pily BOMAR Performance jsou zcela zakrytovány a dokonale vyhoví všem bezpečnostním požadavkům.

Inovační systémy řízení
Ve spolupráci s vynikajícími výrobci řídicích systémů byly vypracovány inovační koncepty pro obsluhu a automatickou optimalizaci cyklů strojních pil. Mimo jiné jsou do systémů řízení řad BOMAR Production a BOMAR Performance implementovány systémy předvolby podle tříd materiálu. Osoba obsluhující automatickou strojní pilu zadá rozměr materiálu, kvalitu materiálu a jeho tvar při vytváření programu. Na základě těchto informací doplní řídící systém automaticky vhodné hodnoty pro řezný posuv, tlak a rychlost pilového pásu. Při výměně pilového pásu zadá obsluha do systému typ ozubení vkládaného nástroje, stroj si "pamatuje" typ nástroje a vždy při zadání nového řezaného materiálu vyhodnotí, zda není vhodnější použití jiného nástroje. Někdy je potřeba i na automatické pile provést jednotlivý řez, pro tyto případy může být stroj dovybaven systémem jednotlivých řezů, čímž se podstatně zredukují náklady na jednotlivé řezy. Obsluha materiál pouze vloží do oblasti přísunu materiálu strojní pily a zadá přes obslužný panel parametry materiálu a požadovanou délku přířezu. Pila identifikuje materiál pomocí laserového měřicího systému, provede jednotlivý řez a posune materiál zpět do oblasti přísunu k odebrání. Díky popsané progresivní automatice se zásadně snižují náklady i časová náročnost jednotlivého řezu, rozsah využití automatické strojní pily se tím pro zákazníka značně rozšiřuje.

Pilová centra s minimální nebo žádnou obsluhou
Strojní řady BOMAR Production a BOMAR Performance poskytují vedle nejvyšších výkonů obrábění všechny předpoklady pro zapojení do automatických dělících center. Se standardními a programovými vstupními zásobníky dochází k bezobslužnému přívodu tyčového materiálu do oblasti podavače strojní pily. Odvod a roztřídění řezaných obrobků může probíhat podle požadavku zákazníka přes sklopný pásový dopravník až ke kartézskému paletovacímu systému. Možnost dálkové údržby, resp. hlášení o stavu pomocí e-mailu nebo zasláním sms zprávy z řídícího systému stroje, přímo vybízí k 3 směnnému bezobslužnému provozu pilových center. Výrobní náklady jsou nasazením plně automatického řešení významně zredukovány, jak již prokázalo mnoho instalací pilových center se stroji BOMAR Production a BOMAR Performance.

www.bomar.cz