Google překladač: English Deutsch

Společnost Manpower Česká republika dnes zveřejnila výsledky průzkumu “Manpower Index trhu práce” pro první kvartál roku 2009.

6% zaměstnavatelů v České republice hlásí snižování počtu pracovních míst a 2% zaměstnavatelů předpokládá jejich růst. Čistý Index trhu práce je tedy -4, což představuje snížení o 5 procentní bodů oproti předchozímu čtvrtletí. Zaměstnavatelé sedmi z 10 odvětví hlásí negativní náborové plány. Výsledky výzkumu ukazují, že nejperspektivnější, co se týče zájemců o zaměstnání, bude v následujících třech měsících odvětví Dopravy, skladování a logistiky.

Podle slov Jaroslavy Rezlerové, generální ředitelky Manpower Česká a Slovenská republika, „i přes celkově záporné číslo Čistého indexu trhu práce stále vidíme, že 91% zaměstnavatelů neplánuje žádné změny v počtu pracovních míst v dalších 3 měsících. Manpower stále eviduje vysokou poptávku po pracovnících s technickým vzděláním a to především v technologických a servisních centrech. Přestože dochází k jistému zpomalení na trhu práce, zaměstnavatelé stále hledají kvalifikované zaměstnance.“

Co se týče Regionálního srovnání v rámci České republiky, všechny tři regiony (Čechy, Morava, Praha) hlásí nízkou náborovou aktivitu pro Q1 2009. Vyhlídky v Čechách i Praze na další čtvrtletí mají klesající tendenci, o 2 procentní body. Na Moravě bude pokles znatelnější, a to o 9 procentních bodů oproti předchozímu čtvrtletí.
V nadcházejícím čtvrtletí zaměstnavatelé v Praze očekávají, že se pracovní trh příliš nezmění a hlásí Čistý Index trhu práce -2%. Také v Čechách zaměstnavatelé nepředvídají velké změny a ukazují Čistý Index trhu práce -3 %. Zaměstnavatelé na Moravě mají z regionů nejpesimističtější přístup a ohlašují Čistý Index trhu práce -4%.


Porovnání dle odvětví v České republice ukazuje, že zaměstnavatelé v sedmi z 10 odvětví ve všech třech regionech ohlašují pro 1. kvartál roku 2009 negativní výhledy v náborových aktivitách. Nejoptimističtější jsou plány v odvětví Doprava, skladování a logistika (+3%) a Zpracovatelský průmysl (+1%). Zaměstnavatelé v odvětví Ubytování a stravování hlásí nejnižší náborové plány ze všech odvětví (-13%) – o 14 procentních bodů nižší než ve 4. čtvrtletí roku 2008.

Ve srovnání s předchozím čtvrtletím zaměstnavatelé v odvětví Zemědělství, myslivost, lesnictví a rybolov hlásí pokles o 12 procentních bodů; odvětví Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody očekává pokles o 7 procentních bodů a Velkoobchod a maloobchod o 5 procentních bodů.


Průzkum Manpower Index trhu práce se provádí každé čtvrtletí za účelem sledování záměrů zaměstnavatelů snížit nebo zvýšit počet zaměstnanců během následujícího čtvrtletí. Česká republika je jednou z 33 zemí a oblastí, ve které průzkum probíhá. V rámci projektu Manpower Index trhu práce pro 1. kvartál roku 2009 byli osloveni zaměstnavatelé reprezentativního vzorku 751 zaměstnanců v České republice byla položena stejná otázka: “Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v prvním čtvrtletí 2009 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?”

Manpower Index trhu práce probíhá již 46. rokem. Průzkum je veden na základě osvědčené jednotné metodiky a v souladu s nejvyššími standardy průzkumu trhu. Umožňuje předvídat, jaká bude situace na trhu práce v konkrétním oboru, a je podle něj možno se připravit na případný zvýšený tlak na trhu práce.

Globální pohled
Náborové aktivity ve srovnání s předchozím čtvrtletím se očekávají celkem pozitivní, i přestože většina zaměstnanců hlásí stagnaci. Jen ve třech zemích zaměstnavatelé očekávají zlepšení oproti 4. kvartálu roku 2008. Zaměstnavatelé v Austrálii, Číně, Indii, Jižní Africe, Kanadě, Kolumbii, Kostarice, Peru, Polsku, Rumunsku a Spojených státech očekávají příznivý vývoj v první čtvrtletí roku 2009. Slabší vyhlídky hlásí zaměstnavatelé v Irsku, Itálii, Singapuru a Španělsku.

Další výsledky průzkumu Manpower Index trhu práce budou zveřejněny 10. března 2009.

Více na www.manpower.cz.