Google překladač: English Deutsch

Společnost BT představila nový ruční paletový vozík LIFTER SILENT s tichým provozem. Vozík je zkonstruován tak, aby hluk vzniklý při manipulaci s nákladem nepřekročil úroveň 60 dB. BT nejrychleji zareagovalo na požadavky legislativních orgánů i firem po nehlučných řešeních manipulace a s tichou verzí svého velmi úspěšného klasického ručního paletového vozíku BT LIFTER opět předvedlo svůj inovační potenciál.

V dnešním rychle se měnícím a životem kypícím podnikatelském prostředí se staly nepřetržité dodávky zboží nejen normou, ale také způsobem života. Spotřebitelé očekávají čerstvé zboží v supermarketech i plně zásobené regály ve specializovaných prodejnách zboží denní potřeby. Aby bylo možné těmto požadavkům vyhovět, velká část logistických operací byla přesunuta mimo běžnou pracovní dobu, s cílem vyhnout se dopravním zácpám a nezhoršovat již tak složitou dopravní situaci, zkrátit dobu přepravy a minimalizovat narušení obchodních aktivit.

Úřady i vedoucí firmy v oboru si uvědomily důležitost vyvážení výhod plynoucích z dodávek v pozdních odpoledních, nočních či časných ranních hodinách s ochranou kvality života lidí žijících v okolí obchodů a skladů. Ale průzkumy ukázaly, že mnoho možností, jak zajistit tiché dodávky a nehlučnou nakládku, není momentálně k dispozici. Jednou z mála výjimek je nový paletový vozík BT LIFTER SILENT. Je vynikajícím příkladem nové generace manipulační techniky s tichým provozem a tím s šetrným přístupem k lidem žijícím v okolí různých prodejen a provozoven. Při zásobování nákupních center zabrání negativním reakcím
občanů, na prodejní ploše odstraňuje obtěžující hluk.

Nový certifikovaný BT LIFTER SILENT klade velký důraz na nízkou hlučnost, dodržování hygienických norem a respekt k okolí. Tichý provoz je docílen gumovým řídícím kolem z vysoce kvalitní gumy nebo vidlicovými koly vyrobenými ze speciálního materiálu Powerthane. Použitím speciálních materiálů tlumících otřesy na rámu byl redukován hluk způsobený vibracemi a nastavitelné gumové čepy na koncích táhel ještě více zamezily drnčení při plně spuštěných vidlicích.

Vozík BT LIFTER SILENT je stejně robustní a stejně pevný jako ostatní paletové vozíky BT. Snadno se ovládá, snadno se u něho provádí údržba. Deklarovaná dlouhá životnost je potvrzena doživotní zárukou na rám a pětiletou zárukou na hydraulickou jednotku a tažnou tyč. Úroveň hlučnosti tohoto vozíku nepřekračuje 60 decibelů (dBA). Tato hodnota je potvrzena i certifikátem nizozemského programu PEAK, který bude brzy platný v celé Evropě (www.peak.nl).

Produkty nejvyšší technické a ergonomické úrovně typu vozíku BT LIFTER SILENT umožňují celé společnosti i firmám těžit z výhod distribuce a zásobování mimo tradiční pracovní dobu. Výzkumy v Holandsku ukázaly, že večerní a noční distribuce zboží zkracuje přepravní dobu až o 50 % a vede k nižším emisím škodlivých látek do ovzduší a zásadním úsporám paliva a mzdových nákladů. Přesun části přepravy do večerních a nočních hodin snižuje počet vozidel na silnicích v době dopravních špiček a činí provoz bezpečnějším a přehlednějším nejen pro řidiče, ale i pro chodce a cyklisty.