Google překladač: English Deutsch
pro elektrárnu Tušimice

Nejdelší pohyblivý přívod energií na světě vyrobila a dodala společnost Hennlich Industrietechnik pro severočeskou elektrárnu Tušimice II náležící do Skupiny ČEZ. „Celková délka přívodu energií pro stroje obsluhující skládku hnědého uhlí přesahuje 600 metrů, čímž byl překonán dosavadní délkový rekord z námořního přístavu v Singapuru o více než 100 metrů. Pro představu je přívod dlouhý jako šest fotbalových hřišť naskládaných za sebou,“ řekl Vítězslav Votruba, vedoucí výrobního závodu HENNLICH ENGINEERING, který zařízení navrhl a vyrobil. Nový přívod energií je součástí kompletní modernizace elektrárny, která si vyžádala investici 25 miliard korun.

K vytvoření unikátního řešení museli odborníci z HENNLICH ENGINEERING přistoupit poté, co elektrárna Tušimice II spojila původně dvě samostatné uhelné skládky v jednu. „Bylo tak nutné vyřešit dodávku napájení tří skládkových strojů obsluhujících skládku na ploše 600×50 metrů. Právě to bylo největším oříškem, který se nám podařilo úspěšně vyřešit,“ uvedl Votruba.

Jedna konstrukce namísto tří

Zařízení – tzv. energetické řetězy – přivádí energie ke třem strojům, které zásobují uhlím elektrárnu. Jde o dva mostové nakladače a jeden skládkový stroj. Řešení, které přinesla firma Hennlich, nahrazuje původně používané kabelové shrnovačky a navíjecí bubny, jejichž funkčnost negativně ovlivňovaly například povětrnostní podmínky. „Tento problém díky našemu řešení odpadl. Naše zařízení také integruje přívody energií ke všem strojům v jedné konstrukci. To například umožňuje připojit každý z nakladačů na libovolný typ energetického přívodu. Mimo jiné to znamená, že je možné provozovat každý z nakladačů v prostoru toho druhého,“ řekl šéf HENNLICH ENGINEERING.

Šest v jednom
Další specialitou technického řešení od Hennlichu je šesti jednotlivých energetických přívodů jedním zařízením. „Jde o 3 jednožilové silové kabely s koncentrickým opletem pro napětí 6 kV, přívodní otápěná a izolovaná hadice, ovládací kabel a optický kabel. Hadice, která je v zimě ohřívána topným kabelem na nezámrznou teplotu, slouží pro přívod vody k systému vysokotlakého mlžení na stroji,“ uvedl Vítězslav Votruba.

Pojezd kolesa
Oba mostové nakladače odebírají uhlí ze skládky pomocí korečkového kolesa, které se pohybuje napříč skládkou po dráze dlouhé 50 metrů. I zde byl původní kabelový přívod nahrazen systémem energetických řetězů. „Energetické řetězy se nám podařilo umístit do podélného nosníku nakladače, kde je systém nejen chráněn proti povětrnostním vlivům, ale i proti mechanickému poškození,“ doplnil Votruba.

On-line monitoring

Instalované zařízení je pod stálou kontrolou. „Celé zařízení je on-line napojeno na monitorovací zařízení. To nám umožňuje nepřetržitě sledovat stav technologie, především trakční sílu, polohu, čas a mnoho dalších provozních parametrů. Monitorovací zařízení – tzv. OP (overload protection) – okamžitě zareaguje v případě překročení povolené trakční síly a chrání celý přívodní systém proti poškození. Všechny informace z monitorovacího zařízení jsou přenášeny na server do operačního centra v Litoměřicích a zde jsou také zálohovány. Autorem tohoto řešení je také náš výrobní závod,“ doplnil Votruba.

HENNLICH ENGINEERING nejen pro elektrárny

Podobné zařízení jako v Tušimicích II již HENNLICH ENGINEERING instaloval před osmi lety například pro hnědouhelnou elektrárnu Počerady, rovněž ze skupiny ČEZ. „Také toto zařízení řešilo přívod energií pro skládku uhlí v tepelné elektrárně. Oproti tomu nejnovějšímu však mělo poloviční délku. Jsme přesvědčeni, že takováto sofistikovaná řešení se stanou v provozech s vysokými nároky na provozní spolehlivost, kvalitu a životnost nezbytným standardem,“ doplnil Vítězslav Votruba.
Stejná zařízení však mají podle něj uplatnění také v jiných oblastech průmyslu. „Vedle elektráren, tepláren a úpraven uhlí je možné naše řešení využít všude tam kde je potřeba spolehlivě přivádět různé druhy a počty energií na delší vzdálenosti,“ uzavřel šéf HENNLICH ENGINEERING.

www.hennlich.cz