Google překladač: English Deutsch

Společnost MONTSTAV CZ s.r.o. zajišťuje ve svém provozu RECYKLACE Vřesová ekologické zpracování ojetých pneumatik, které dává záruku trvalého řešení likvidace tohoto tradičního odpadu všem smluvním i nesmluvním partnerům. Svým partnerům zajišťuje možnost odběru pneu jednoduchou cestou s vydáním potvrzení o zákonném způsobu likvidace pneumatik (zákon č. 185/2001 Sb.). Využití recyklovaných materiálů z opotřebovaných pneumatik nalézá stále větší uplatnění ve stavebnictví, zemědělství, strojírenství, gumárenském, plastikářském a automobilovém průmyslu, dopravě, domácnostech a v dalších oborech. Ekologickým i ekonomickým přínosem, kromě likvidace odpadu, je i nezanedbatelný význam v oblasti úspor primárních surovin.

Zpracováním pneumatik se získávají cenné suroviny pro další mnohostranné využití - pryžový granulát, textilie z pneumatik a železný šrot.

Roční kapacita: 10 000 t
Zpracovávaný materiál: použité pneumatiky všech druhů a velikostí + ostatní pryžový odpad (hadice, pasy, odřezky)
Technologie: drcení za běžné teploty
Provoz: 4-směnný provoz (4 zaměstnanci)
Počet pracovníků: cca 25 zaměstnanců (4 THP)
Výstupní produkty: granuláty (70%), textilie (15%) a železný šrot (15%).

Zpracoval Ing. Václav Matys